poniedziałek, 23.07.2018 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 roku ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zostały wprowadzone zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów. Studenci mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  • Zapomogi.

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania na stronie Dla studentów Politechniki Śląskiej 

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiagnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 przyznawane są wg zasad przedstawionych w Komunikacie Ministerstwa na stronie MNiSW .
Wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 8 września 2017 r. w dziekanacie, pok. 233.

Zaświadczenia kwalifikacyjne z egzaminu SEP można odbierać w pok. 813, (w czasie obecności wydających) budynek „A” Wydział Elektryczny ul. Krzywoustego 2.

Zaświadczenia kwalifikacyjne SEP