czwartek, 12.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wykaz wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania

UWAGA: Sprawdź obowiązujące procedury dot. procesu dyplomowania

UWAGA: Proszę dołączyć do wersji pracy papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD streszczenie pracy w języku polskim oraz angielskim wraz ze słowami kluczowymi w obu tych językach.