czwartek, 21.09.2017 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny
rekrutacja

Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Zarządzania
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego, Przewodniczący
 
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.,
Prodziekan ds. Nauki i Organizacji
 
dr inż. Adam Cichy
Prodziekan ds. Studenckich
 
dr inż. Piotr Holajn
Prodziekan ds. Studenckich
 
dr inż. Bernard Witek, doc. Pol. Śl.,
Pełnomocnik ds. Systemu Kontroli Zarządczej
 
dr hab. inż. Roman Korab RE1-1
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka RE1-2
prof. dr hab. inż. Marian Kampik RE2
prof. dr hab. inż. Stefan Paszek RE3
prof. dr hab. inż. Janusz Walczak RE3-1
prof. dr hab. inż. Marian Pasko RE3-2
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny RE4
dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl. RE5
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński RE6
mgr Agnieszka Zapotoczna RE0
Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis, Przewodniczący RE2
dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki RE1
dr hab. inż. Roman Krok RE3
dr hab. inż. Paweł Karasiński RE4
dr inż. Marcin Zygmanowski RE5
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński RE6
Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Przemysłem
dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl., Przewodniczący RE4
dr inż. Marek Szadkowski RE1
dr inż. Damian Gonscz RE2
dr inż. Tomasz Kraszewski RE3
dr inż. Marian Hyla RE5
dr inż. Jarosław Domin RE6
Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl., Przewodniczący RE4
dr inż. Marcin Niedopytalski RE1
dr inż. Artur Skórkowski RE2
prof. dr hab. inż. Janusz Walczak RE3
dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl. RE5
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński RE6
mgr Agnieszka Maj-Malitowska RE0
Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Kształcenia
dr inż. Adam Cichy
Prodziekan ds. Studenckich, Współprzewodniczący
 RE2
dr inż. Piotr Holajn
Prodziekan ds. Studenckich, Współprzewodniczący
 RE3
dr inż. Tomasz Rusek RE1
dr inż. Bogusław Kasperczyk RE2
dr inż. Bożena Wieczorek RE3
dr inż. Kamil Barczak RE4
dr inż. Janusz Hetmańczyk RE5
dr inż. Zbigniew Pilch RE6
mgr inż. Agnieszka Jakubowska, doktorantka  
inż. Paweł Posełek, student  
  Julia Pokorny, studentka  
Wydziałowa Komisja ds. Promocji
dr hab. inż. Krzysztof Dębowski, Przewodniczący RE3
dr inż. Krzysztof Maźniewski RE1
dr inż. Artur Skórkowski RE2
dr inż. Aneta Olszewska RE4
dr inż. Krzysztof Bodzek RE5
dr inż. Marcin Szczygieł RE6
mgr Andrzej Kowalik, Rzecznik Wydziału RE0
inż. Andrzej Mocała, student
  Adam Toporek, student
Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej
dr inż. Mariusz Stępień, Przewodniczący RE5
dr hab. inż. Henryk Kocot RE1
dr inż. Krzysztof Musioł RE2
dr hab. inż. Barbara Kulesz RE3
dr inż. Przemysław Struk RE4
dr inż. Damian Krawczyk RE6

Inne Komisje Wydziałowe

Komisja Wydziałowa ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż. Jan Kapinos, Przewodniczący  RE3
dr inż. Tomasz Rusek RE1
dr inż. Bogusław Kasperczyk RE2
dr inż. Krzysztof Sztymelski RE3
dr inż. Kamil Barczak RE4
dr inż. Andrzej Latko RE5
dr inż. Paweł Kowol RE6
mgr inż. Krzysztof Habelok, doktorant
inż. Andrzej Mocała, student
Wydziałowa Komisja Doktorancka
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka, Przewodniczący RE1
dr hab. inż. Krzysztof Dębowski RE3
dr hab. inż. Roman Rogoziński RE4
dr inż. Piotr Holajn RE3
mgr inż. Agnieszka Jakubowska, doktorantka  
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studentów
prof dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego, Przewodniczący
 
dr inż. Adam Cichy RE2
dr inż. Piotr Holajn RE3
dr inż. Rafał Setlak RE3
mgr inż. Katarzyna Łuszcz RE0
  Błażej Majer, student  
Wydziałowa Komisja ds. Badań Młodych Naukowców
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol.Śl., Przewodniczący RE5
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka RE1
dr hab. inż. Roman Korab RE1
prof. dr hab. inż. Marian Kampik RE2
dr hab. inż. Roman Krok RE3
prof. dr hab. inż. Janusz Walczak RE3
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny RE4
dr hab. inż. Wojciech Burlikowski RE6
mgr inż. Łukasz Kohlbrenner, doktorant
Wydziałowa Komisja ds. Teleinformatyki
mgr inż. Andrzej Piechocki, Przewodniczący RE1 
dr inż. Beata Krupanek RE2 
mgr inż. Michał Talaga RE3 
dr inż. Cuma Tyszkiewicz RE4 
inż. Zygmunt Kawa RE5 
dr inż. Paweł Kielan RE6