niedziela, 13.10.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Ósme Posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego

W dniu 10 kwietnia 2019 roku  odbyło się ósme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego. Było to czwarte posiedzenie o charakterze wyjazdowym. Tym razem członków Rady gościła firma ELSTA z Wieliczki. Spółka, od ponad 30 lat, zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrożeniami instalacji elektrycznych i automatyki dla przemysłu, w tym głównie sektora energetycznego, ochrony środowiska, hutnictwa i przemysłu wydobywczego. ELSTA posiada biura i zakłady produkcyjne w Polsce, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Czytaj więcej...

Siódme Posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego

W dniu 22 października 2018 roku  odbyło się siódme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego. Było to trzecie posiedzenie o charakterze wyjazdowym. Tym razem członków Rady gościła firma APA Group, sp. z o.o. z Gliwic – krajowy potentat w zakresie automatyki obiektowej, współpracujący z największymi producentami kompleksowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Po otwarciu spotkania, głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych i, po zaprezentowaniu składu Rady Programowej, wręczył nominacje nowym członkom tego organu. Dziekan przedstawił również dotychczasowe działania Rady i plany na najbliższą przyszłość.

Następnie uczestnicy obejrzeli, specjalnie przygotowane na tę okazję wystąpienie wideo Prezesa Zarządu APA Group pana Artura Pollaka, który nakreślił ramy dalszej współpracy z Wydziałem Elektrycznym oraz przybliżył kolejne etapy rozwoju technologii Industry 4.0. Profil i działalność firmy APA zaprezentowała natomiast pani Aleksandra Latocha - Koordynator Działu Marketingu.

W dalszej kolejności członkowie Rady Programowej uzyskali możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami automatyki obiektowej najbardziej inteligentnego budynku w Polsce, zwiedzając, w grupach, wszystkie autonomiczne pomieszczenia, w których sterowanie elektroniką użytkową, systemami klimatyzacji oraz oświetlenia odbywa się za pomocą aplikacji na smartfonie. Niebywałą atrakcją była sala do projekcji kinowych zlokalizowana w podziemiach, jak również ogród dachowy z miejscami rekreacji, ekologiczną szklarnią oraz ulem zamieszkałym przez rodzinę pszczół.

Czytaj więcej...

Zaszczytne funkcje członków Rady Programowej Wydziału Elektrycznego

Z dumą informujemy, że dwóch członków Rady Programowej Wydziału Elektrycznego objęło zaszczytne funkcje w organizacjach naukowych i uczelniach. Profesor Aleksander Sieroń, doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej został powołany, przez Prezydium PAN, z dniem 1 stycznia 2018 roku na Przewodniczącego Komisji K „Elektromagnetyzm w biologii i medycynie” Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych (URSI). Natomiast profesor Tshilidzi Marwala w dniu 26 marca 2018 roku zainauguruje sprawowanie urzędu Prorektora Uniwersytetu w Johannesburgu. W imieniu Rady Wydziału, Rady Programowej oraz Społeczności Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej pragnę złożyć serdeczne gratulacje, życząc powodzenia w realizacji nowych zadań zawodowych.

Szóste Posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego

W dniu 12.01.2018r. odbyło się szóste posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana i Rady Wydziału w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Było to drugie posiedzenie o charakterze wyjazdowym. Odbyło się na Politechnice Ostrawskiej, dokąd zaproszenie wystosował Rektor tej uczelni prof. Václav Snášel – członek Rady.

Po otwarciu spotkania, głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych i, po zaprezentowaniu składu Rady Programowej, wręczył nominacje nowym członkom tego organu. Dziekan przedstawił również dotychczasowe działania Rady i plany na najbliższą przyszłość.

Jako drugi, wystąpił Rektor Politechniki Ostrawskiej prof. Václav Snášel, który przedstawił działania dydaktyczno- badawcze podejmowane obecnie na uczelni oraz projekty, o udział w których ubiega się Politechnika. Kolejne wystąpienia pracowników naukowych Politechniki Ostrawskiej dotyczyły: działalności Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (prof. Pavel Brandstetter), rewolucji przemysłowej 4.0 (prof. Pavel Krömer) oraz platformy nowych technologii CPI TL3 (inż. Petr Simonik).

W drugiej części posiedzenia Rady Programowej, poświęconej Doktorowi Honoris Causa Politechniki Śląskiej prof. Aleksandrowi Sieroniowi, wyemitowany został film biograficzny opisujący Jego życie zawodowe i współpracę z Politechniką Śląska. Następnie, prof. Aleksander Sieroń wygłosił wykład „Technika w medycynie”, przedstawiając w niezwykle interesujący, a jednocześnie przystępny sposób najnowsze osiągnięcia technologiczne służące diagnozowaniu i leczeniu chorób. W uznaniu zasług prof. Aleksandra Sieronia Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa wraz z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej dr. hab. inż. Tomaszem Trawińskim, Panią Prodziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki prof. Moniką Kwoką oraz Prodziekanami Wydziału Elektrycznego: prof. Zbigniewem Kaczmarczykiem, dr. Adamem Cichym oraz dr. Piotrem Holajem wręczyli Doktorowi Honoris Causa pamiątkową szablę z dedykacją.

Czytaj więcej...

Piąte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego

W dniu 2.06.2017r. odbyło się piąte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego. Tym razem miało charakter wyjazdowy i zlokalizowane zostało w hotelu „Biały Dom” w Paniówkach, dokąd zaproszenie wystosował Wójt Gminy Gierałtowice dr inż. Joachim Bargiel – członek Rady.

Posiedzenie otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który powitał zebranych i podsumował działalność Wydziału Elektrycznego od czasu poprzedniego posiedzenia. Następnie Dziekan wręczył nominacje nowo mianowanym członkom Rady.

Część wykładową posiedzenia rozpoczęła pani dr inż. Bojana Petkovic z Technicznego Uniwersytetu w Ilmenau (Niemcy), która zaprezentowała swoją uczelnię oraz możliwości współpracy z Wydziałem Elektrycznym. Następnie dr inż. Dzmitry S. Karpovich z Wydziału Automatyki Procesów Produkcji i Inżynierii Elektrycznej Politechniki Białoruskiej przybliżył uczestnikom profil swojego Wydziału. Kolejna prezentacja Wójta Gierałtowic dr. inż. Joachima Bargiela dotyczyła wdrażania rozwiązań energetyki rozproszonej na terenie gminy. Następnie profesor Václav Snášel – Rektor Politechniki Ostrawskiej - przekazał informacje na temat udziału w projekcie „Central Europe Institut Industry 4.0 (CEII 4.0)”. Ostatnia prezentacja dr inż. Beaty Krupanek z Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki poruszała problematykę Internetu rzeczy.

Czytaj więcej...

Czwarte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego

Czwarte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego odbyło się w dniu 14 października 2016 roku.

Najważniejszym jej punktem było wręczenie przez Dziekana Wydziału Elektrycznego (Przewodniczącego Rady) prof. dr hab. inż. Pawła Sowę mianowań nowemu składowi osobowemu Rady, na kadencję 2016-2020. Obecnie w skład Rady Programowej wchodzi 80 członków, w tym 16 członków Rozszerzonego Kolegium Dziekańskiego Wydziału Elektrycznego, 4 przedstawicieli polskich uczelni, 21 przedstawicieli uczelni zagranicznych, 21 przedstawicieli przedsiębiorców, 9 przedstawicieli administracji i samorządu terytorialnego, 5 przedstawicieli szkół średnich, 3 przedstawicieli organów Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego.

Czytaj więcej...

Trzecie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego

W dniu 5 lutego 2016 roku odbyło się trzecie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana i Rady Wydziału w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Do głównych zadań Rady należy powiązanie wydziałowego środowiska akademickiego z lokalnymi przedsiębiorcami, władzami samorządowymi, zagranicznymi i krajowymi uczelniami oraz szkołami średnimi. Dzięki temu programy kierunków studiów dostosowywane są do wymogów, jakie przed absolwentami Wydziału stawia rynek. Posiedzenie miało formę otwartą. Uczestniczyli w nim także członkowie Rady Wydziału Elektrycznego oraz młodzi naukowcy z Wydziału.

Czytaj więcej...

Drugie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego

W dniu 16 lutego 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana i Rady Wydziału w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Do głównych zadań Rady należy powiązanie wydziałowego środowiska akademickiego z lokalnymi przedsiębiorcami, władzami samorządowymi, zagranicznymi i krajowymi uczelniami oraz szkołami średnimi. Dzięki temu programy kierunków studiów dostosowywane są do wymogów, jakie przed absolwentami Wydziału stawia rynek.

 Posiedzenie Rady Programowej otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przywitał zebranych i wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady. Dziekan przypomniał, że rok 2015 jest jubileuszowym 70-tym rokiem istnienia Wydziału Elektrycznego i, w związku z tym, przygotowywane są uroczystości rocznicowe, do udziału w których serdecznie zaprosił wszystkich członków Rady.

Czytaj więcej...

Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej

Posiedzenie inauguracyjne Rady Programowej Wydziału Elektrycznego odbyło się w dniu 4 lutego 2014 r. w sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Program posiedzenia:

  1. Powitanie, przedstawienie i wręczenie aktów mianowania Członkom Rady Programowej,
  2. Charakterystyka Wydziału w zakresie działalności badawczej oraz dydaktycznej, w tym w szczególności prowadzonych kierunków studiów.

Termin następnego posiedzenia określono wstępnie na wrzesień br.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału ElektrycznegoInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego