czwartek, 21.11.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Czwarte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego odbyło się w dniu 14 października 2016 roku.

Najważniejszym jej punktem było wręczenie przez Dziekana Wydziału Elektrycznego (Przewodniczącego Rady) prof. dr hab. inż. Pawła Sowę mianowań nowemu składowi osobowemu Rady, na kadencję 2016-2020. Obecnie w skład Rady Programowej wchodzi 80 członków, w tym 16 członków Rozszerzonego Kolegium Dziekańskiego Wydziału Elektrycznego, 4 przedstawicieli polskich uczelni, 21 przedstawicieli uczelni zagranicznych, 21 przedstawicieli przedsiębiorców, 9 przedstawicieli administracji i samorządu terytorialnego, 5 przedstawicieli szkół średnich, 3 przedstawicieli organów Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego.

Następnie wykłady dotyczące swoich jednostek naukowych wygłosili zagraniczni członkowie Rady:

  • dr Frédérique Pasquier – z Institut Catholique d'Arts et Métiers (ICAM) Francja,
  • prof. Peter Schegner – z Technische Universitat Dresden, Niemcy
  • prof. Orest Iwachiw – z Lviv Polytechnic National University, Ukraina

Po wystąpieniach naukowców nastąpiła ożywiona dyskusja porównująca rozwiązania dydaktyczne oraz systemowe, stosowane w ich macierzystych krajach z rozwiązaniami polskimi.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady była prezentacja badań młodych naukowców Wydziału Elektrycznego, która została przedstawiona w formie posterowej.