niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Czwarte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego odbyło się w dniu 14 października 2016 roku.

Najważniejszym jej punktem było wręczenie przez Dziekana Wydziału Elektrycznego (Przewodniczącego Rady) prof. dr hab. inż. Pawła Sowę mianowań nowemu składowi osobowemu Rady, na kadencję 2016-2020. Obecnie w skład Rady Programowej wchodzi 80 członków, w tym 16 członków Rozszerzonego Kolegium Dziekańskiego Wydziału Elektrycznego, 4 przedstawicieli polskich uczelni, 21 przedstawicieli uczelni zagranicznych, 21 przedstawicieli przedsiębiorców, 9 przedstawicieli administracji i samorządu terytorialnego, 5 przedstawicieli szkół średnich, 3 przedstawicieli organów Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego.

Następnie wykłady dotyczące swoich jednostek naukowych wygłosili zagraniczni członkowie Rady:

  • dr Frédérique Pasquier – z Institut Catholique d'Arts et Métiers (ICAM) Francja,
  • prof. Peter Schegner – z Technische Universitat Dresden, Niemcy
  • prof. Orest Iwachiw – z Lviv Polytechnic National University, Ukraina

Po wystąpieniach naukowców nastąpiła ożywiona dyskusja porównująca rozwiązania dydaktyczne oraz systemowe, stosowane w ich macierzystych krajach z rozwiązaniami polskimi.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady była prezentacja badań młodych naukowców Wydziału Elektrycznego, która została przedstawiona w formie posterowej.