wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 12.01.2018r. odbyło się szóste posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana i Rady Wydziału w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Było to drugie posiedzenie o charakterze wyjazdowym. Odbyło się na Politechnice Ostrawskiej, dokąd zaproszenie wystosował Rektor tej uczelni prof. Václav Snášel – członek Rady.

Po otwarciu spotkania, głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych i, po zaprezentowaniu składu Rady Programowej, wręczył nominacje nowym członkom tego organu. Dziekan przedstawił również dotychczasowe działania Rady i plany na najbliższą przyszłość.

Jako drugi, wystąpił Rektor Politechniki Ostrawskiej prof. Václav Snášel, który przedstawił działania dydaktyczno- badawcze podejmowane obecnie na uczelni oraz projekty, o udział w których ubiega się Politechnika. Kolejne wystąpienia pracowników naukowych Politechniki Ostrawskiej dotyczyły: działalności Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (prof. Pavel Brandstetter), rewolucji przemysłowej 4.0 (prof. Pavel Krömer) oraz platformy nowych technologii CPI TL3 (inż. Petr Simonik).

W drugiej części posiedzenia Rady Programowej, poświęconej Doktorowi Honoris Causa Politechniki Śląskiej prof. Aleksandrowi Sieroniowi, wyemitowany został film biograficzny opisujący Jego życie zawodowe i współpracę z Politechniką Śląska. Następnie, prof. Aleksander Sieroń wygłosił wykład „Technika w medycynie”, przedstawiając w niezwykle interesujący, a jednocześnie przystępny sposób najnowsze osiągnięcia technologiczne służące diagnozowaniu i leczeniu chorób. W uznaniu zasług prof. Aleksandra Sieronia Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa wraz z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej dr. hab. inż. Tomaszem Trawińskim, Panią Prodziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki prof. Moniką Kwoką oraz Prodziekanami Wydziału Elektrycznego: prof. Zbigniewem Kaczmarczykiem, dr. Adamem Cichym oraz dr. Piotrem Holajem wręczyli Doktorowi Honoris Causa pamiątkową szablę z dedykacją.

Po części konferencyjnej Rady Programowej uczestnicy udali się na zwiedzanie laboratoriów Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Ostrawskiej.

Szóste posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Szóste posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Szóste posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Szóste posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Szóste posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Szóste posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Szóste posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego