wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 22 października 2018 roku  odbyło się siódme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego. Było to trzecie posiedzenie o charakterze wyjazdowym. Tym razem członków Rady gościła firma APA Group, sp. z o.o. z Gliwic – krajowy potentat w zakresie automatyki obiektowej, współpracujący z największymi producentami kompleksowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Po otwarciu spotkania, głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych i, po zaprezentowaniu składu Rady Programowej, wręczył nominacje nowym członkom tego organu. Dziekan przedstawił również dotychczasowe działania Rady i plany na najbliższą przyszłość.

Następnie uczestnicy obejrzeli, specjalnie przygotowane na tę okazję wystąpienie wideo Prezesa Zarządu APA Group pana Artura Pollaka, który nakreślił ramy dalszej współpracy z Wydziałem Elektrycznym oraz przybliżył kolejne etapy rozwoju technologii Industry 4.0. Profil i działalność firmy APA zaprezentowała natomiast pani Aleksandra Latocha - Koordynator Działu Marketingu.

W dalszej kolejności członkowie Rady Programowej uzyskali możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami automatyki obiektowej najbardziej inteligentnego budynku w Polsce, zwiedzając, w grupach, wszystkie autonomiczne pomieszczenia, w których sterowanie elektroniką użytkową, systemami klimatyzacji oraz oświetlenia odbywa się za pomocą aplikacji na smartfonie. Niebywałą atrakcją była sala do projekcji kinowych zlokalizowana w podziemiach, jak również ogród dachowy z miejscami rekreacji, ekologiczną szklarnią oraz ulem zamieszkałym przez rodzinę pszczół.

Po zakończeniu części prezentacyjnej uczestnicy wymieniali doświadczenia, prowadząc ożywione dyskusje.

Siódme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Siódme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Siódme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Siódme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Siódme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Siódme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Siódme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego