niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W roku akademickim 2013/2014 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Wnioski o Nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez asystentów naukowych, doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2013/2014,
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem inż. Markowi Masłowskiemu (RE1),
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Sławomirowi Czyżewskiemu (RE5),
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Tomaszowi Głowaczowi (RE5),
  6. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Adamowi Skibie (RE5),
  7. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Danielowi Szwedzie (RE6),
  8. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Kamilowi Czurze (RE6),
  9. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Andrzejowi Globiszowi (RE6),
  10. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Zygmuntowi Kowalikowi (RE6),
  11. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Leszkowi Krukowi (RE6),
  12. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr inż. Agnieszce Jakubowskiej (RE3),
  13. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Bogdanowi Molowi (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa),
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr. inż. Marcinowi Prockowi (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr inż. Sabinie Drewniak (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  4. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Mariuszowi Taladze (opiekun naukowy: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  5. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  7. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Ryszarda Bogacza (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec),
  8. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Ryszarda Bogacza (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec),
  9. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Roja,
  10. Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. inż. Jerzego Roja,
  11. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Henryka Kocota.
 6. Sprawy personalne:
  1. Powołanie kierownika Studium Doktoranckiego,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Kraszewskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Zygmanowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Pruskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Ryszarda Bogacza na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.11.2013 r. do 31.12.2013 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Mateusza Szablickiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.,
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze ½ etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r..
 7. Uzupełnienie składu Rady Programowej.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-06-25.
 10. Stanowisko Rady Wydziału w sprawie wniosku dr. inż. Tomasza Biskupa o powtórzenie kolokwium habilitacyjnego.
 11. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wręczenie dyplomów dla nauczycieli akademickich uhonorowanych nagrodą JM Rektora Politechniki Śląskiej w roku 2012.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez mgr. inż. Ryszarda Bogacza w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2013/2014,
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów Katedry Optoelektroniki w roku akademickim 2013/2014.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika mgr. inż. Grzegorzowi Koniecznemu
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Koniecznego
  3. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Żurkowi, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Michała Lewandowskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Radosława Sokoła na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.11.2013 r. do 30.09.2014 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-09-24.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie wyników kategoryzacji Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Stanisławowi Gawronowi,
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Stanisława Gawrona,
  3. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Bronisława Biela (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bronisława Biela (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis).
 5. Zmiany w składzie Rady Programowej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-10-29.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Marcinowi Niedopytalskiemu,
  2. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Ryszardowi Bogaczowi,
  3. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Sodzawicznego (promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa),
  4. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Malitowskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek),
  5. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Dominika Trutwina (promotor: dr hab. inż. Jerzy Barglik, prof. Pol. Śl.),
  6. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Jedlińskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  7. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Bronisława Biela.
 5. Zmiany w składzie Rady Programowej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Informacja o zorganizowanym na Wydziale Dniu Otwartym.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-11-19.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Tomaszowi Studzińskiemu (RE6),
  3. Informacja o Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Kopacza (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  2. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Adrianowi Halince, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Pawła Sowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.02.2014 r. do 28.02.2015 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Ryszarda Bogacza na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.02.2014 r. do 28.02.2015 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Pruskiego na stanowisku asystenta z doktoratem (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.03.2014 r. do 30.09.2014 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Dawida Makieły na stanowisku asystenta naukowego (płatne z FSB-31/RE5/2009) w wymiarze 2/3 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jerzego Roja na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2014 r. do 28.02.2016 r.,
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Adama Cichego na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2014 r. do 28.02.2016 r.,
  8. Poparcie wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-12-17.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem inż. Tomaszowi Szubrytowi (RE6),
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem inż. Dariuszowi Siwkowi (RE1),
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem dr inż. Annie Gorczycy-Goraj (RE1).
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Adrianowi Halince, prof. Pol. Śl.,
  2. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Piotra Siewniaka (promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.),
  3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Siewniaka (promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.),
  4. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Gancarczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Gancarczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  6. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Arkadiusza Gancarczyka.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Dawida Makieły na stanowisku asystenta naukowego (płatne z FSB-31/RE5/2009) w wymiarze 1/2 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Bobonia na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.,
  3. Poparcie wniosku o nagrodę Siemensa dla dr. inż. Piotra Pruskiego.
 6. Zmiany w składzie Rady Programowej.
 7. Zmiany w składzie stałych Komisji Wydziału Elektrycznego.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-01-21.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Informacja o pracach Wydziałowych Komisji.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Pawła Sowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów,
  2. Poparcie wniosku o nagrodę Siemensa dla dr. inż. Marcina Niedopytalskiego,
  3. Poparcie wniosku o nagrodę Siemensa dla dr. inż. Mateusza Szablickiego.
 6. Informacja o systemie informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-01-21.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-02-25.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych „Systemy Automatyki SIMATIC i Energoelektroniczne Układy Napędowe” przez Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w roku akademickim 2014/2015.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Bronisławowi Bielowi,
  2. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Rafała Stępnia (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak),
  3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Stępnia (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak),
  4. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Rafała Stępnia.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Bożeny Wieczorek na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Pruskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2022 r.,
  3. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Janusza Tokarskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Grzegorza Koniecznego na stanowisku asystenta naukowego (płatne z PBU39/RE4/2013) w wymiarze ½ etatu w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2015 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w ramach projektu PBU-3/RE5/2012 w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w wymiarze ¼ etatu na okres od 02.10.2014 r. do 31.05.2015 r.,
  6. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Przemysława Struka na okres od 17.06.2014 r. do 31.08.2015 r.
 6. Zmiany w składach Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Rady Programowej.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-03-25.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2013.
 3. Opracowanie planu działań w związku z obchodami 70-lecia Wydziału.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Marcina Kasprzaka,
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Pawła Kubka (opiekun naukowy: dr hab. inż. Henryk Kocot),
  3. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Anety Olszewskiej,
  4. Powołanie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Filozofii dla mgr. inż. Rafała Kumali,
  5. Powołanie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Filozofii dla mgr. inż. Wojciecha Kołtona,
  6. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Romana Kroczka (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Romana Kroczka (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński),
  8. Informacja Komisji ds. Badań Naukowych.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Zbigniewa Kaczmarczyka, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki od 01.10.2014 r. na czas nieokreślony,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Ruska na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2016 r.,
  3. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Mateusza Szablickiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2022 r.,
  4. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Piotra Zientka na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  5. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Tadeusza Białonia na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  6. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Szymona Pasko na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.06.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  7. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-05-06.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Arkadiuszowi Gancarczykowi,
  2. Poparcie wniosku Komisji Doktorskiej o wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr. inż. Arkadiusza Gancarczyka,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Artura Szewczuka,
  4. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Artura Szewczuka (promotor: dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl.),
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Szewczuka (promotor: dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl.)
  6. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr inż. Anety Olszewskiej (promotor: dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl.),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Olszewskiej (promotor: dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl.),
  8. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Grzegorza Szerszenia,
  9. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski mgr. inż. Pawła Kubka z dyscypliny dodatkowej – filozofia,
  10. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Tomasika (promotor: dr hab. inż. Kurt Żmuda, prof. Pol. Śl.),
  11. Uchwała Rady Wydziału określająca maksymalną liczbę kandydatów, nad którymi może sprawować jednocześnie opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy.
 5. Sprawy personalne:
  1. Powołanie Kierownika Studium Doktoranckiego,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Radosława Sokoła na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2022 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Zaleśnego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2016 r.
 6. Powołanie Komisji ds. Współpracy z Przemysłem.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-05-27.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Informacja Dziekana o przygotowaniach do obchodów 70-lecia Wydziału.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2014/2015,
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Michałowi Chodorkowi (RE1),
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Markowi Wymysło (RE2),
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Markowi Włodaszowi (RE5),
  6. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Krystianowi Frani (RE5),
  7. Wniosek o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia mgr. inż. Dawidowi Makiele (RE5).
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyznaczenie członków Komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Romana Przyłuckiego,
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Piotra Legutko.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Glinki na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze ½ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki - Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jana Kapinosa na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki - Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów – Zakład Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-07-01.
 9. Zakończenie posiedzenia.