wtorek, 25.07.2017 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny
rekrutacja

W roku akademickim 2016/2017 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Informacja o ocenie kierunku „elektrotechnika” przez Polską Komisję Akredytacyjną
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Marcinowi Maciążkowi
  2. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Rafała Kumali (promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa)
  3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Kumali (promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa)
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Macieja Sołtysika na stanowisku asystenta z doktoratem w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektrycznych Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta z doktoratem w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta z doktoratem w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta z doktoratem w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie starszego wykładowcy w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jana Kapinosa na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-09-13
 6. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za całokształt dorobku oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne:
  1. Poparcie kandydatury prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko na funkcję Redaktora Działowego na lata 2017 - 2020
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-10-25
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Rafałowi Kumali
  2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Legutko (promotor: dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.)
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Świszcza na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-11-29
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Informacja o wizycie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Informacja zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop dr. inż. Grzegorza Kłapyty na okres od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 60 godzin przez dr. inż. Grzegorza Kłapytę w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2016/2017
  3. Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. inż. Mariusza Stępnia
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-12-20
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Informacja o wizycie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  3. Wnioski o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem
  4. Sprawozdanie z ankietyzacji
  5. Przyjęcie zasad rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018
  6. Przyjęcie zasad rekrutacji i limitów na studia doktoranckie III stopnia na rok akademicki 2017/2018
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr. inż. Zygmunta Kowalika
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Sebastiana Barwinka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis)
  3. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Siekierskiego (promotor: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki)
  4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Siekierskiego
  5. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Roberta Piwowarczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski)
  6. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Piwowarczyka
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w wymiarze 1/10 etatu na okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (płatne z pracy NB)
 5. Informacja o ocenie parametrycznej Wydziału
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-01-31
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Informacja o przygotowaniu planu naprawczego
 3. Informacja o wizycie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 4. Informacja o ocenie parametrycznej
 5. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr. inż. Krzysztofa Siekierskiego
 7. Sprawy różne i wolne wnioski
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-02-28
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-03-21
 10. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Przyjęcie struktury organizacyjnej Wydziału Elektrycznego obowiązującej od 01.09.2017 r.
 3. Informacja o przebiegu wizytacji zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 4. Informacja o programie naprawczym Wydziału Elektrycznego
 5. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Kałużyńskiego w dyscyplinie elektronika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl.)
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Wymysło w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec)
 7. Sprawy różne i wolne wnioski
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-03-28
 9. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2016
 3. Powołanie nowych członków Rady Programowej
 4. Informacja Dziekana o procedurach postępowania związanych z powołaniem kandydatów na funkcje kierownicze w Instytutach i Katedrach Wydziału oraz o kandydatach przedstawionych przez Dziekana JM Rektorowi
 5. Wnioski z rankingu kierunków technicznych opublikowanego przez „Perspektywy”
 6. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 7. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
  2. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
  3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Piotra Legutko
  4. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr. inż. Sebastiana Barwinka
 8. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski
 10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-04-25
 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-05-09
 12. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Roberta Owczarka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Roman Korab)
  2. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak)
  3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak)
  4. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z elektroniki mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Lubickiego (promotor: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki)
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w wymiarze 1/10 etatu na okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. (płatne z pracy BK-244/RE5/2017)
  2. Wnioski o przedłużenie zatrudnienia
 5. Informacja o przebiegu zebrania akceptacyjnego w Katedrze Mechatroniki
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-05-30
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym

6 września 2017 r.

Krzysztof Siekierski