wtorek, 18.12.2018 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

W roku akademickim 2018/2019 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenie w roku akademickim 2018/2019
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr inż. Sebastiana Barwinka
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.11.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25.09.2018 .
 7. Zakończenie posiedzenia
1.    Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2.    Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
3.    Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2019 rok
4.    Sprawy dydaktyczne
4.1.    Sprawy bieżące
5.    Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
5.1.    Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Bogdana Mól
5.2.    Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Szymczaka
5.3.    Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Zygmunta Kowalika
6.    Sprawy personalne
6.1.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Procka na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.2.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Mirosława Kiełbonia na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.3.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Sztymelskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.4.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Artura Pasierbka na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.5.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.6.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Romana Kroka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od
31.12.2018 r.
6.7.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Romana Koraba na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.8.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Wojciecha Burlikowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.9.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Maksymiliana Przygrodzkiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.10.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Romana Rogozińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.11.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Henryka Kocota na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.12.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Michalika na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.13.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w wymiarze 1/10 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (płatne z pracy 05/050/WDP17/0046)
6.14.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Zientka na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.15.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Bożeny Wieczorek na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.16.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Dominika Dudy na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.17.    Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop dr. inż. Grzegorza Kłapyty na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7.  Sprawy różne i wolne wnioski
8.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 30.10.2018 r.
9.  Zakończenie posiedzenia
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.

Informacja o wpłatach za egzamin

KURS SEP