sobota, 21.04.2018 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

W roku akademickim 2017/2018 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Informacja o ocenie parametrycznej
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów Katedry Mechatroniki w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2017/2018
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr inż. Marcelinie Mrugała (RE6)
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Wojciechowi Kuchcikowi (RE6)
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektronika mgr inż. Agnieszce Jakubowskiej-Ciszek
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Kochana w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Trawiński)
 5. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-09-27
 6. Zakończenie posiedzenia.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Zatwierdzenie korekty planu finansowego za 2017 rok oraz prowizorium budżetowego na 2018 rok
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.02.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Michalika na stanowisku adiunkta ze st. doktora habilitowanego w Katedrze Mechatroniki na okres od 27.12.2017 r. do 30.09.2018 r.
  3. Wyrażenie zgodny na zatrudnienie dr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 27.12.2017 r. do 30.09.2018 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-11-28
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Wyrażenie zgody na umorzenie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
  2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Jerzemu Szczepanikowi
  3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Krzysztofa Przybyły
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Pavlo Tymoshchuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 29.01.2018 r. do 30.09.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy płatny z NB-377/RE5/2017) w wymiarze ½ etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-12-19
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Zbigniewowi Opilskiemu
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Barańskiego w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. KOMEL)
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Świszcza na stanowisku wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.03.2018 r. do 30.09.2019 r.
  2. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca
  3. Wyrażenie zgody na udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego dla dr. inż. Marcina Procka na okres od 01.05.2018 r. do 31.07.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2018-01-23
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Zaświadczenia kwalifikacyjne z egzaminu SEP można odbierać w pok. 813, (w czasie obecności wydających) budynek „A” Wydział Elektryczny ul. Krzywoustego 2.

Zaświadczenia kwalifikacyjne SEP