piątek, 24.11.2017 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

W roku akademickim 2017/2018 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Informacja o ocenie parametrycznej
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów Katedry Mechatroniki w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2017/2018
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr inż. Marcelinie Mrugała (RE6)
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Wojciechowi Kuchcikowi (RE6)
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektronika mgr inż. Agnieszce Jakubowskiej-Ciszek
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Kochana w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Trawiński)
 5. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-09-27
 6. Zakończenie posiedzenia.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 1. Program posiedzenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Rozpoczęcie 15 listopada 2017 r.

KURS SEP