sobota, 23.02.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W roku akademickim 2018/2019 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenie w roku akademickim 2018/2019
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr inż. Sebastiana Barwinka
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.11.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25.09.2018 .
 7. Zakończenie posiedzenia
1.    Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2.    Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
3.    Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2019 rok
4.    Sprawy dydaktyczne
4.1.    Sprawy bieżące
5.    Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
5.1.    Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Bogdana Mól
5.2.    Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Szymczaka
5.3.    Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Zygmunta Kowalika
6.    Sprawy personalne
6.1.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Procka na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.2.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Mirosława Kiełbonia na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.3.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Sztymelskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.4.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Artura Pasierbka na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.5.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.6.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Romana Kroka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od
31.12.2018 r.
6.7.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Romana Koraba na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.8.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Wojciecha Burlikowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.9.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Maksymiliana Przygrodzkiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.10.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Romana Rogozińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.11.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Henryka Kocota na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.12.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Michalika na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.13.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w wymiarze 1/10 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (płatne z pracy 05/050/WDP17/0046)
6.14.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Zientka na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.15.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Bożeny Wieczorek na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.16.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Dominika Dudy na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.17.    Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop dr. inż. Grzegorza Kłapyty na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7.  Sprawy różne i wolne wnioski
8.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 18.12.2018 r.
9.  Zakończenie posiedzenia
1.    Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2.    Sprawy dydaktyczne
2.1.    Sprawy bieżące
3.   Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
3.1.    Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z przedmiotu Elektronika mgr. inż. Seweryna Mazurkiewicza
3.2.    Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta, członka komisji) dr. inż. Mariusza Stępnia
4.    Sprawy personalne
4.1.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Sabiny Drewniak na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 16.02.2019 r.
4.2.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Pawła Kubka na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.02.2019 r.
4.3     Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Kazimierza Guta na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.03.2019 r.
4.4.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Pustelnego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na okres od 30.01.2019 r. do 30.09.2021 r.
4.5.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Arkadiusza Tomasa na stanowisku asystenta naukowego (płatne z projektu INDIRES) w wymiarze ¼ etatu w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.02.2019 r. do 30.06.2019 r.
5.  Sprawy różne i wolne wnioski
6.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 30.10.2018 r.
7.  Zakończenie posiedzenia

Program:
    1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
    2. Sprawy dydaktyczne
        2.1. Sprawy bieżące
    3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
        3.1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Marka Szymczaka
        3.2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Bednarczyka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adrian Halinka)
        3.3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Tomasza Wolnika
        3.4. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Wolnika
    4. Sprawy personalne
        4.1. Poparcie kandydatury prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko na funkcję Redaktora Działowego
    5. Informacja o przeglądzie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (za rok akademicki 2017/2018)
    6.  Sprawy różne i wolne wnioski
    7.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 29.01.2019 r.
    8.  Zakończenie posiedzenia

Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.
Plan zostanie podany w późniejszym terminie.

Informacja o wynikach konkursu

WYNIKI KONKURSU SEP