niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


  • Wydział Elektryczny

Uprzejmie informuję, że Politechnika Śląska dokonała zakupu akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite – MATLAB i Simulink, ważnej do dnia 31.12.2020 r. i przewidywanej do odnawiania. Licencja umożliwia zainstalowanie i wykorzystywanie wymienionego oprogramowania przez pracowników i studentów Politechniki Śląskiej. Opis podstawowej instalacji jest zamieszczony na stronie https://www.polsl.pl/Jednostki/RN4-CI/MATLAB/Strony/witamy.aspx .
Administratorem licencji jest p. Arkadiusz Twardoń, kierownik Zespołu Usług Sieciowych w Centrum Informatycznym Uczelni.