Sunday, 09.08.2020 - Week: (E)ven
logoPolSl2019 2logoRE100

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


According to the Statute of the University, Dean directs the Faculty as an individual body, elected for 4-year term by the Faculty Council of Electors. Dean is the superior of all staff, postgraduates and students of the Faculty. Dean's immediate superior is the Rector of the University.

 See the current Authorities of the Faculty.

Collective body of the faculty is the Faculty Council, which includes: the Dean and Vice-Deans, all academic staff with the professor title or a D.Sc. degree, the elected representatives of the other teachers, elected representatives of the employees of the non-academic staff and elected representatives of students and PhD students of the Faculty. The main task of the Faculty Council is the establishing of the general directions of the Faculty activities and the supervision of its activities.

 See the current structure of the Faculty Council.

The Programming Council of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology is a social, collegial, advisory body supporting activities of the Faculty of Electrical Engineering. Council resolutions taken in matters within its competence are opinion-forming to the Dean and the Faculty Council. Council members are appointed and dismissed by the Dean for the term of the Faculty authorities.

 See the current structure of the Programming Council.

Teaching and research activities, within the framework of a scientific discipline practiced at the Faculty is conducted in the internal units: institutes and departments, and within the institutes in the divisions.

Structure of the Faculty

 

Currently, the Faculty includes 6 basic organizational units:

 1. Institute of Power Systems and Control
  1. Division of Electrical Power Networks and Installations
  2. Division of Automation and Informatics in Electrical Power
 2. Department of Measurement Science, Electronics and Control
 3. Institute of Electrical Engineering and Computer Science
  1. Division of Theoretical Electrical Engineering, Computer Science and Telecommunications
  2. Division of Electrical Machines and Electrical Engineering in Transport
 4. Department of Optoelectronics
 5. Department of Power Electronics, Electrical Drives and Robotics
 6. Department of Mechatronics