Sunday, 09.08.2020 - Week: (E)ven
logoPolSl2019 2logoRE100

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Powołanie Kolegium Dziekańskiego na kadencję 2020-2024

W związku z powołaniem przez JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka Kolegium Dziekańskiego Wydziału Elektrycznego w kadencji od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2024, w osobach:

Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Mariana Kampika,

Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju dr. inż. Marcina Szczygła,

Prodziekana ds. Kształcenia dr. inż. Rafała Setlaka,

Prodziekana ds. Infrastruktury i Organizacji dr. hab. inż. Erwina Maciaka,prof. PŚ,

składam serdeczne gratulacje i życzenia powodzenia w kierowaniu Wydziałem Elektrycznym oraz realizacji powziętych zamierzeń.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

Komunikat nr 4

Okręgowej Komisji Wyborczej okręgu wyborczego RE

Wydział Elektryczny

Politechniki Śląskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu wyborczego RE informuję, że podczas posiedzenia wyborczego w sprawie wyborów do Senatu Politechniki Śląskiej na kadencję 2020-2024, które odbyło się w dniu 26.05.2020r., dokonano wyboru członków Senatu z okręgu wyborczego Wydziału Elektrycznego.

Read more ...

Wybory członków Senatu Politechniki Śląskiej spośród nauczycieli akademickich Wydziału Elektrycznego

Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu wyborczego RE (Wydział Elektryczny), zawiadamia, że wybory członków Senatu Politechniki Śląskiej spośród nauczycieli akademickich Wydziału Elektrycznego odbędą się zdalnie, z użyciem komunikatora ZOOM oraz programu eSesja do głosowania:

  • dla grupy profesorów i profesorów uczelni we wtorek 26 maja, o godzinie 9:00,
  • dla grupy pozostałych nauczycieli akademickich we wtorek 26 maja, o godzinie 12:00.

Read more ...

Profesor Tomasz Trawiński Prorektorem!

JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk wręczył 18 maja 2020 r.  Akty Powołania na stanowiska prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024. Magnificencja Rektor powołał na Prorektora ds. Nauki i Rozwoju dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego, prof. PŚ.

Read more ...

Konkurs dla absolwenta studiów II-go stopnia z chemii, fizyki, elektroniki lub pokrewnych do udziału w projekcie

W związku z realizacją projektu „Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych (HYPHa)” w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłasza się konkurs dla absolwenta studiów II-go stopnia z chemii, fizyki, elektroniki lub pokrewnych, gotowego do realizacji projektu oraz uczestniczenia w szkole doktoranckiej i organizowanych szkoleniach. Projekt przewiduje stypendium.

Read more ...