Friday, 05.06.2020 - Week: (O)dd
logoPolSl2019 2logoRE100

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKAYear LXII (2016)
KwartalnikIssue 3-4 (239-240)
 

Scientific Committee

CONTENTS

Foreword

  1. Michał PNIEWSKI: Improving power quality by application of active filter - case study
  2. Krzysztof PRZYBYŁA: Possible application of SiC and GaN MOSFET transistors in class DE inverter
  3. Mirosław WCIŚLIK. Paweł STRZĄBAŁA: Power distribution in circuit with bridge rectifier in continuous operation mode
  4. Sławomir BIEROŃSKI, Roman KORAB, Robert OWCZAREK: Impact of adjustment of phase shifters installed in the Central and Eastern Europe region on cross-border power flows
  5. Waldemar BAUER, Jerzy BARANOWSKI, Tomasz DZIWIŃSKI, Paweł PIĄTEK, Marta ZAGÓROWSKA: Oustaloup Parallel Approximation
  6. Marek KCIUK, Tomasz TRAWIŃSKI: Contactless displacement converter with switching measurement range
  7. Zbigniew Hieronim ŻUREK: New measurement applications of inductive methods in diagnostics of steel material and structure.
  8. Adam CICHY, Sebastian BARWINEK: Phase shifter in quasi-balanced circuits with detuning.
  9. Beata KRUPANEK, Ryszard BOGACZ: Investigation of oxygen sensor based on ruthenium compounds.