piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Szanowni kandydaci na Studentów Wydziału Elektrycznego

Rozwój nauk technicznych przeżywa obecnie renesans zarówno w naszym kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Najszybciej rozwijające się branże gospodarki to: energetyka, elektrotechnika, elektronika, informatyka oraz mechatronika. Wdrażanie nowoczesnych technologii wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynku i rozwoju techniki.

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej zaprasza Państwa do podjęcia studiów na kierunkach: Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika. Wszystkie z nich prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym pierwszego stopnia (studia inżynierskie), a Elektrotechnika oraz Mechatronika również jako studia drugiego stopnia (magisterskie).

Wydział Elektryczny jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Śląskiej, zatrudnia obecnie 32 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 85 doktorów. Wydział prowadzi współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi i naukowymi na wszystkich kontynentach. Wydział bierze czynny udział w międzynarodowym programie „Erasmus”, który umożliwia studentom odbycie praktyki lub studiów zagranicą.

Absolwenci Wydziału Elektrycznego zaliczają się obecnie do najbardziej poszukiwanych pracowników na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Jest to spowodowane wzrostem zużycia energii elektrycznej w nowoczesnej gospodarce i uniwersalnym przygotowaniem absolwentów do pracy w wielu dziedzinach opartych na przetwarzaniu tej najnowszej postaci energii. Wiedza przyswajana przez studentów w toku studiów daje solidne podstawy teoretyczne, a staże odbywane przez studentów w przedsiębiorstwach oraz prace dyplomowe dotyczące konkretnych rozwiązań wykonywanych dla przemysłu stanowią właściwe przygotowanie praktyczne. Ponad sześćdziesiąt laboratoriów wyposażonych w nowoczesne urządzenia daje możliwość zapoznania się z przyrządami wykorzystywanymi przez przyszłych pracodawców.

Wyrażam nadzieję, że Wydział Elektryczny stanie się dla Państwa kolejnym etapem w zdobyciu praktycznej i przydatnej wiedzy, która zagwarantuje dobrą pozycję na rynku pracy, a życie studenckie dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń.

 

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa