wtorek, 28.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Tytuł osiągnięcia naukowego:
Światłowodowe czujniki pola magnetycznego umożliwiające pomiar natężenia prądu elektrycznego w systemie elektroenergetycznym oraz pomiar natężenia pola magnetycznego w maszynach elektrycznych
Habilitant:
Kamil Barczak
Data nadania stopnia:
Dokumenty:
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym
Habilitant:
dr inż. Adrian Nocoń
Data nadania stopnia:
Dokumenty: