niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Tytuł osiągnięcia naukowego:
Światłowodowe czujniki pola magnetycznego umożliwiające pomiar natężenia prądu elektrycznego w systemie elektroenergetycznym oraz pomiar natężenia pola magnetycznego w maszynach elektrycznych
Habilitant:
Kamil Barczak
Data nadania stopnia:
Dokumenty:
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym
Habilitant:
dr inż. Adrian Nocoń
Data nadania stopnia:
Dokumenty: