niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Światłowodowe czujniki pola magnetycznego umożliwiające pomiar natężenia prądu elektrycznego w systemie elektroenergetycznym oraz pomiar natężenia pola magnetycznego w maszynach elektrycznych 2019 Kamil Barczak
Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym 2019 Adrian Nocoń
Numeryczne rozwiązywanie zagadnień obwodów wykorzystujących pochodne ułamkowego rzędu 2019 Marcin Sowa
Układy quasi-zrównoważone w pomiarach składowych impedancji 2019 Adam Cichy
Analiza i optymalizacja złożonych torów prądowych w układach przekształcania energii elektrycznej 2019 Mariusz Adam Stępień
Sensory i metody pomiarowe w metrologii biomedycznej i ochronie środowiska 2017 Zbigniew Opilski
Sterowanie rozpływem mocy w systemie elektroenergetycznym bazujące na bezpośredniej konwersji energii z użyciem przekształtnika macierzowego 2017 Jerzy Szczepanik
Energetyczne Filtry Aktywne jako narzędzie poprawy jakości energii elektrycznej 2016 Marcin Maciążek
Wybrane problemy modelowania elementów i układów elektrycznych w ujęciu stochastycznym 2016 Dariusz Grabowski
Warunki poprawy i właściwego funkcjonowania układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem automatyki zabezpieczeniowej, umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie we współczesnej i planowanej strukturze elektroener... 2016 Michał Szewczyk