poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Światłowodowe czujniki pola magnetycznego umożliwiające pomiar natężenia prądu elektrycznego w systemie elektroenergetycznym oraz pomiar natężenia pola magnetycznego w maszynach elektrycznych 2019 Kamil Barczak
Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym 2019 Adrian Nocoń
Numeryczne rozwiązywanie zagadnień obwodów wykorzystujących pochodne ułamkowego rzędu 2019 Marcin Sowa
Układy quasi-zrównoważone w pomiarach składowych impedancji 2019 Adam Cichy
Analiza i optymalizacja złożonych torów prądowych w układach przekształcania energii elektrycznej 2019 Mariusz Adam Stępień
Sensory i metody pomiarowe w metrologii biomedycznej i ochronie środowiska 2017 Zbigniew Opilski
Sterowanie rozpływem mocy w systemie elektroenergetycznym bazujące na bezpośredniej konwersji energii z użyciem przekształtnika macierzowego 2017 Jerzy Szczepanik
Energetyczne Filtry Aktywne jako narzędzie poprawy jakości energii elektrycznej 2016 Marcin Maciążek
Wybrane problemy modelowania elementów i układów elektrycznych w ujęciu stochastycznym 2016 Dariusz Grabowski
Warunki poprawy i właściwego funkcjonowania układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem automatyki zabezpieczeniowej, umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie we współczesnej i planowanej strukturze elektroener... 2016 Michał Szewczyk