piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Światłowodowe czujniki pola magnetycznego umożliwiające pomiar natężenia prądu elektrycznego w systemie elektroenergetycznym oraz pomiar natężenia pola magnetycznego w maszynach elektrycznych 2019 Kamil Barczak
Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym 2019 Adrian Nocoń
Numeryczne rozwiązywanie zagadnień obwodów wykorzystujących pochodne ułamkowego rzędu 2019 Marcin Sowa
Układy quasi-zrównoważone w pomiarach składowych impedancji 2019 Adam Cichy
Analiza i optymalizacja złożonych torów prądowych w układach przekształcania energii elektrycznej 2019 Mariusz Adam Stępień
Sensory i metody pomiarowe w metrologii biomedycznej i ochronie środowiska 2017 Zbigniew Opilski
Sterowanie rozpływem mocy w systemie elektroenergetycznym bazujące na bezpośredniej konwersji energii z użyciem przekształtnika macierzowego 2017 Jerzy Szczepanik
Energetyczne Filtry Aktywne jako narzędzie poprawy jakości energii elektrycznej 2016 Marcin Maciążek
Wybrane problemy modelowania elementów i układów elektrycznych w ujęciu stochastycznym 2016 Dariusz Grabowski
Warunki poprawy i właściwego funkcjonowania układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem automatyki zabezpieczeniowej, umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie we współczesnej i planowanej strukturze elektroener... 2016 Michał Szewczyk