sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Planarne struktury światłowodowe wytwarzane metodą wymiany jonowej w szkłach. Wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania, pomiarów właściwości optycznych i modelowania numerycznego struktur
Habilitant:
Roman Rogoziński
Data nadania stopnia:
2007 r.
Streszczenie:
Monografia zawiera kompleksowy opis zagadnień związanych z wytwarzaniem oraz badaniem gradientowych struktur światłowodowych w szkłach tlenkowych. Struktury takie powstają w podłożach szklanych przy wykorzystaniu metody wymiany jonowej. W pracy przedstawiono technologię wytwarzania tego typu struktur, metody pomiarów ich profili refrakcyjnych, opis matematyczny procesu wymiany jonowej w szkle oraz modelowanie numeryczne profili refrakcyjnych wytwarzanych światłowodów. Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące: zależności współczynnika załamania przy powierzchni szkła od czasu dyfuzji, procesów wygrzewania, procesów elektrodyfuzji, wymiany jonowej z rozcieńczonych źródeł domieszki, wytwarzania światłowodów zagrzebanych, dwójłomności naprężeniowej w gradientowych światłowodach planarnych, dyspersji chromatycznej światłowodów gradientowych, wytwarzania struktur światłowodów klinowych, modelowania numerycznego struktur.