piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Planarne struktury światłowodowe wytwarzane metodą wymiany jonowej w szkłach. Wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania, pomiarów właściwości optycznych i modelowania numerycznego struktur
Habilitant:
Roman Rogoziński
Data nadania stopnia:
2007 r.
Streszczenie:
Monografia zawiera kompleksowy opis zagadnień związanych z wytwarzaniem oraz badaniem gradientowych struktur światłowodowych w szkłach tlenkowych. Struktury takie powstają w podłożach szklanych przy wykorzystaniu metody wymiany jonowej. W pracy przedstawiono technologię wytwarzania tego typu struktur, metody pomiarów ich profili refrakcyjnych, opis matematyczny procesu wymiany jonowej w szkle oraz modelowanie numeryczne profili refrakcyjnych wytwarzanych światłowodów. Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące: zależności współczynnika załamania przy powierzchni szkła od czasu dyfuzji, procesów wygrzewania, procesów elektrodyfuzji, wymiany jonowej z rozcieńczonych źródeł domieszki, wytwarzania światłowodów zagrzebanych, dwójłomności naprężeniowej w gradientowych światłowodach planarnych, dyspersji chromatycznej światłowodów gradientowych, wytwarzania struktur światłowodów klinowych, modelowania numerycznego struktur.