piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Tytuł osiągnięcia naukowego:
Warunki poprawy i właściwego funkcjonowania układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem automatyki zabezpieczeniowej, umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie we współczesnej i planowanej strukturze elektroenergetyki
Habilitant:
Michał Szewczyk
Data nadania stopnia:
postępowanie umorzone
Dokumenty:
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Falowniki rezonansowe klasy D i DE o częstotliwościach pracy do 13,56 MHz
Habilitant:
Marcin Kasprzak
Data nadania stopnia
26 czerwca 2014 r.
Streszczenie:
Monografia dotyczy tranzystorowych falowników rezonansowych klasy D i DE o częstotliwościach pracy do 13,56 MHz. Pokazano teorię i praktykę falowników klasy D i DE. W zakresie teorii opisano i porównano metody sterowania mocy wyjściowej, omówiono struktury falowników klasy D i DE, opisano modele falowników pozwalające m.in. na analizę właściwości energetycznych oraz bilans mocy. W zakresie rozwiązań praktycznych przedstawiono serię falowników klas D i DE, które zostały zbudowane, zastosowane i przebadane przez autora. Każdy z tych falowników ma inną, coraz większą częstotliwość pracy z zakresu od kilku kHz do 13,56 MHz. Wyznaczono maksymalną częstotliwość pracy falownika DE, która przy zastosowaniu dedykowanych tranzystorach Mosfet może sięgać do 30 MHz.