niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Modelowanie opóźnień transmisji spowodowanych zaburzeniami w sieciach bezprzewodowych w standardzie IEEE 802.15.4
Doktorant:
Beata Krupanek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektronika
Data obrony rozprawy:
13 listopada 2012 r.
Data nadania stopnia:
20 listopada 2012 r.
Streszczenie:
Celem pracy było przedstawienie opracowanego modelu opóźnień komunikacyjnych wykorzystującego losowe ciągi funkcji delta. Opóźnienie komunikacyjne powstające w czasie transmisji pakietu danych składa się z opóźnienia powodowanego przetwarzaniem danych w węźle ZigBee oraz czasu transmisji danych. Model pozwala na opis parametrów transmisji danych takich jak liczba wysłanych danych, liczba poprawnie odebranych pakietów, liczba utraconych pakietów, czas transmisji oraz liczba retransmisji. W celu weryfikacji modelu przeprowadzono szereg badań z wykorzystaniem zaprojektowanego układu pomiarowego oraz oprogramowania symulacyjnego OPNET Modeler. Badania potwierdziły przydatność modelu do opisu sieci bezprzewodowych, co może zostać wykorzystane do stworzenia aplikacji wspomagającej projektowanie sieci transmisji danych.