niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Optymalizacja procesu projektowania precyzyjnych transformatorów pomiarowych
Doktorant:
Anna Piaskowy
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
10 lipca 2012 r.
Data nadania stopnia:
18 września 2012 r.
Streszczenie:
Rozprawa doktorska dotyczy optymalizacji procesu projektowania, optymalizacji konstrukcji oraz oceny i minimalizacji kosztów produkcji transformatorów pomiarowych. Rozwiązanie problemu optymalizacji procesu projektowania łączy w sobie efektywne metody optymalizacji jak również zawiera odpowiednie modele matematyczne, umożliwiające wyznaczenie poszczególnych parametrów transformatora ze szczególnym uwzględnieniem parametrów metrologicznych. W ramach pracy stworzony został model matematyczny transformatora, który uwzględnia nieciągłości funkcji opisującej rezystancję uzwojeń oraz nieliniowości związane z histerezą magnetyczną danego materiału rdzenia. Opisano autorskie oprogramowanie, wykorzystujące techniki decyzyjne w połączeniu z optymalizacją nieliniową korzystającą z metod rzutowania gradientu na podprzestrzeń styczną do ograniczeń aktywnych. Opracowany algorytm został zweryfikowany przez przeprowadzone testy numeryczne oraz eksperymenty pomiarowe.