niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Właściwości metrologiczne sieci neuronowej realizującej odtwarzanie w przetworniku próbkującym
Doktorant:
Piotr Makowski
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
20 maja 2008 r.
Streszczenie:
Przetwornikiem próbkującym nazywany jest układ pomiarowy służący do dostarczania wyników pomiaru wartości chwilowych wielkości zmiennych w czasie. W końcowej fazie zachodzącego w nim procesu przetwarzania realizowane są działania numeryczne, których celem jest wyznaczenie oceny wartości wielkości mierzonej na podstawie skwantowanych wyników przetwarzania A/C. W szczególnych przypadkach zadanie to może być realizowane przez sztuczną sieć neuronową. Należy wówczas wytrenować odpowiednią sieć, a następnie określić jej właściwości metrologiczne. Wskazane powyżej problemy rozwiązano w ramach pracy. Podczas prowadzonej weryfikacji praktycznej badano właściwości metrologiczne rzeczywistego przetwornika próbkującego, przeznaczonego do pomiaru wartości chwilowej temperatury zmiennej w czasie, z odtwarzaniem neuronowym.