wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Właściwości metrologiczne sieci neuronowej realizującej odtwarzanie w przetworniku próbkującym
Doktorant:
Piotr Makowski
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
20 maja 2008 r.
Streszczenie:
Przetwornikiem próbkującym nazywany jest układ pomiarowy służący do dostarczania wyników pomiaru wartości chwilowych wielkości zmiennych w czasie. W końcowej fazie zachodzącego w nim procesu przetwarzania realizowane są działania numeryczne, których celem jest wyznaczenie oceny wartości wielkości mierzonej na podstawie skwantowanych wyników przetwarzania A/C. W szczególnych przypadkach zadanie to może być realizowane przez sztuczną sieć neuronową. Należy wówczas wytrenować odpowiednią sieć, a następnie określić jej właściwości metrologiczne. Wskazane powyżej problemy rozwiązano w ramach pracy. Podczas prowadzonej weryfikacji praktycznej badano właściwości metrologiczne rzeczywistego przetwornika próbkującego, przeznaczonego do pomiaru wartości chwilowej temperatury zmiennej w czasie, z odtwarzaniem neuronowym.