wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Cyfrowy oscylator harmoniczny przeznaczony dla wzorcowego źródła napięcia przemiennego
Doktorant:
Grzegorz Popek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
29 czerwca 2010 r.
Streszczenie:
Cyfrowe źródło wzorcowego napięcia przemiennego jest urządzeniem wytwarzającym sygnał napięciowy o kształcie zbliżonym do sinusoidy, charakteryzujący się bardzo stabilną wartością skuteczną. Celem pracy było znalezienie i zbadanie metody cyfrowej generacji wartości chwilowych funkcji o kształcie zbliżonym do przebiegu sinusoidalnego, która w jak najwyższym stopniu spełni wymagania stawiane cyfrowemu oscylatorowi harmonicznemu, przeznaczonemu dla źródła wzorcowego napięcia przemiennego o małej częstotliwości (od 10 mHz do około 1 kHz), oraz opracowanie i propozycję implementacji architektury takiego oscylatora. W ramach pracy m. in. opracowano nową metodę obliczania próbek funkcji sinusoidalnej i przeprowadzono analizę właściwości sygnału generowanego przez bezpośredni cyfrowy syntezer częstotliwości.