wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Cyfrowy oscylator harmoniczny przeznaczony dla wzorcowego źródła napięcia przemiennego
Doktorant:
Grzegorz Popek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
29 czerwca 2010 r.
Streszczenie:
Cyfrowe źródło wzorcowego napięcia przemiennego jest urządzeniem wytwarzającym sygnał napięciowy o kształcie zbliżonym do sinusoidy, charakteryzujący się bardzo stabilną wartością skuteczną. Celem pracy było znalezienie i zbadanie metody cyfrowej generacji wartości chwilowych funkcji o kształcie zbliżonym do przebiegu sinusoidalnego, która w jak najwyższym stopniu spełni wymagania stawiane cyfrowemu oscylatorowi harmonicznemu, przeznaczonemu dla źródła wzorcowego napięcia przemiennego o małej częstotliwości (od 10 mHz do około 1 kHz), oraz opracowanie i propozycję implementacji architektury takiego oscylatora. W ramach pracy m. in. opracowano nową metodę obliczania próbek funkcji sinusoidalnej i przeprowadzono analizę właściwości sygnału generowanego przez bezpośredni cyfrowy syntezer częstotliwości.