wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Tytuł:
Równoległe symulowane wyżarzanie w rozwiązywaniu problemu trasowania pojazdów
Doktorant:
Bożena Wieczorek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
2008 r.
Streszczenie:
Przedstawiona rozprawa poświęcona jest zastosowaniu obliczeń równoległych do rozwiązywania złożonych problemów optymalizacji dyskretnej. W szczególności rozwiązywano NP-trudny problem trasowania pojazdów z ograniczeniami czasowymi. Do rozwiązania problemu użyto równoległego algorytmu, w którym każdy z procesów realizuje sekwencyjny algorytm symulowanego wyżarzania. Dodatkowo procesy współpracują ze sobą wymieniając najlepsze uzyskane rozwiązania. Głównym celem rozprawy było zbadanie wpływu współpracy równolegle wykonywanych procesów symulowanego wyżarzania na dokładność uzyskiwanych rozwiązań. Badania eksperymentalne przeprowadzono na 56 zbiorach danych testowych Solomona zawierających współrzędne 100 klientów oraz magazynu.