niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza porównawcza wybranych układów odtwarzania zmiennych stanu i momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego
Doktorant:
Roman Niestrój
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
18 października 2011 r.
Data nadania stopnia:
15 listopada 2011 r.
Streszczenie:
Praca jest poświęcona dogłębnej, wielokryterialnej analizie porównawczej wybranych realizacji układów odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego, pozwalającej na sformułowanie wniosków, które mogą być użyteczne przy budowie bezczujnikowych układów sterowania silnika a także przy opracowywaniu nowych realizacji układów odtwarzania. W pracy zaprezentowano analizę stabilności, odporności na zakłócenia sygnałów wejściowych oraz odporności na zmiany parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego dla sześciu realizacji prądowego estymatora typu MRAS. W badaniach uwzględniano jednoczesne zmiany wszystkich parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego a uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Praca zawiera wyniki badań obliczeniowych, symulacyjnych i laboratoryjnych układów odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego a także bezczujnikowych układów sterowania silnika indukcyjnego.