niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Tytuł:
Metody estymacji parametrów elektromagnetycznych generatorów synchronicznych na podstawie przebiegów w stanie obciążenia
Doktorant:
Sebastian Berhausen
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
17 września 2012 r.
Data obrony rozprawy:
18 września 2012 r.
Streszczenie:
W pracy opracowano metody pomiarowego wyznaczania parametrów elektromagnetycznych modeli matematycznych generatorów synchronicznych stosowanych w badaniach symulacyjnych systemów elektroenergetycznych. Przedmiotem pracy była metoda wyznaczania parametrów generatora synchronicznego współpracującego z systemem elektroenergetycznym na podstawie przebiegów dynamicznych w stanie obciążenia. Założono, że stan nieustalony wywołano wprowadzeniem do regulatora napięcia generatora niewielkiej składowej napięcia zadanego w postaci skokowej zmiany lub sygnału pseudolosowego PRBS. Wyznaczone w normalnych warunkach pracy generatora parametry uwzględniają nasycenie magnetyczne rdzeni oraz wpływ ruchu wirnika na ich wartości. Do estymacji parametrów elektromagnetycznych wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów. Ponadto przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń parametrów generatora na podstawie rozkładów pól statycznych i quasi-statycznych magnetycznych i elektromagnetycznych w przekroju poprzecznym maszyny obliczonych MES.