wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Tytuł:
Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych
Doktorant:
Piotr Zientek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
2 marca 2010 r.
Streszczenie:
Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczy zagadnień powstawania napięć wałowych i prądów łożyskowych w silnikach indukcyjnych zasilanych napięciem sieciowym oraz z falowników PWM. Obiektem badań były silniki indukcyjne małej mocy (do 5 kW) zasilane z przemienników częstotliwości, oraz silniki indukcyjne dużej mocy (do 650 kW) zasilane napięciem sieciowym. Wszystkie silniki dużej mocy przeznaczone były do zainstalowania w organach urabiających górniczych kombajnów ścianowych. Badania przeprowadzone w ramach realizacji pracy doktorskiej są próbą usystematyzowania wiedzy dotyczącej zjawiska indukowania napięcia wałowego i przepływu prądów łożyskowych w szerokim zakresie prędkości obrotowych wirnika i temperatur łożysk w silnikach indukcyjnych. W ramach prowadzonych badań na silnikach dużej mocy określono źródła indukowania napięć wałowych w silnikach indukcyjnych zainstalowanych w górniczych kombajnach ścianowych. Napięcia te są głównym źródłem prądów łożyskowych, powodujących uszkodzenia łożysk oraz przekładni zębatych organów urabiających. Na podstawie badań laboratoryjnych określono metody eliminacji prądów łożyskowych. Wyjaśniono przyczyny powstawania wyładowczych prądów łożyskowych w silnikach indukcyjnych zasilanych z przemienników częstotliwości, oraz określono drogi ich przepływu. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano skuteczne metody ich eliminacji. .