niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analizy modelowe oraz badania eksperymentalne wybranych struktur fotonicznych na bazie półprzewodników szerokoprzerwowych
Doktorant:
Przemysław Struk
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektronika
Data obrony rozprawy:
17 września 2013 r.
Streszczenie:
W pracy doktorskiej zostały przedstawione badania teoretyczne i analizy numeryczne oraz badania eksperymentalne: struktur falowodów planarnych, struktur fotonicznych ze sprzęgaczami siatkowymi pracującymi jako układy wejścia-wyjścia dla fali elektromagnetycznej z zakresu widzialnego i około widzialnego. Ponadto zostały przeprowadzone badania struktur sensorowych czułych na wybrane środowisko gazowe. Powyższe struktury zostały wykonane w oparciu o materiały półprzewodnikowe o szerokiej przerwie energetycznej takich jak: tlenek cynku ZnO oraz dwutlenek tytanu TiO2.