niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Transformator współosiowy modularny wysokiej częstotliwości do energoelektroniki
Doktorant:
Krzysztof Bodzek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
19 listopada 2012 r.
Data nadania stopnia:
20 listopada 2012 r.
Streszczenie:
Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest transformator współosiowy wysokiej częstotliwości (1 MHz) charakteryzujący się wysoką sprawnością (powyżej 99 %), dużą mocą jednostkową (kilka kVA) i wysoką gęstością mocy (powyżej kilku kVA/kg). Transformator ten przeznaczony jest do pracy w strukturach przekształtników energoelektronicznych. Zaproponowano metodę syntezy transformatorów o dowolnej przekładni zbudowanych z transformatorów o przekładni zwojowej równej 1:1. W rozprawie zamieszczono pełną analizę zjawisk występujących przy pracy transformatora z wysokimi częstotliwościami (< 1 MHz). Analiza taka możliwa jest przy zastosowaniu polowych modeli MES (metoda elementów skończonych) i polowych modeli MOS (metoda objętości skończonych). Analizowano modele elektromagnetyczne i cieplne, przy założeniu minimalizacji czasu wykonywania obliczeń.