niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Układ do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej
Doktorant:
Tomasz Cieśla
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
29 maja 2012 r.
Data nadania stopnia:
26 czerwca 2012 r.
Streszczenie:
Celem rozprawy doktorskiej było opracowanie efektywnego (o możliwie wysokiej sprawności i niezawodności) oraz kompaktowego (o możliwie małych gabarytach i wadze) układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej, który mógłby zostać zastosowany do zasilania protezy serca. Układ ten składał się z falownika klasy E, obwodu cewek sprzężonych magnetycznie oraz prostownika synchronicznego. Realizacja celu rozprawy wymagała osiągnięcia dwóch celów cząstkowych. Pierwszym było stworzenie modelu komputerowego układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej, który posłużył m.in. do opracowania metody doboru parametrów układu. Drugim było skonstruowanie i przebadanie laboratoryjne właściwości prototypu układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. Ostatecznie skonstruowany prototyp cechował się średnicami cewek 10 cm (zewnętrznej) oraz 6 cm (wewnętrznej), odległością pomiędzy cewkami zmieniającą się w zakresie 10-13 mm, częstotliwością pracy 800 kHz, mocą wyjściową około 34 W oraz sprawnością całkowitą na poziomie 93%.