wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Wpływ sposobu sterowania komutatorem elektronicznym na właściwości ruchowe silnika bezszczotkowego
Doktorant:
Arkadiusz Domoracki
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
6 maja 2008 r.
Streszczenie:
W rozprawie zaprezentowano wyniki analiz oraz badań dotyczących wpływu metod sterowania komutatorem elektronicznym na właściwości ruchowe bezszczotkowego silnika prądu stałego (BLDC). Zdefiniowano pojęcie klasycznej metody sterowania komutatorem elektronicznym oraz przedstawiono najczęściej stosowane jej odmiany i dokonano analizy zjawisk zachodzących podczas procesu komutacji. Wskazano mechanizm powstawania komutacyjnych tętnień momentu i dokonano opisu matematycznego tego zjawiska. Wyprowadzono zależność opisującą kąt wcześniejszego załączania tranzystorów, który zapewnia ograniczenie komutacyjnych tętnień momentu. Przeprowadzono komputerowe badania symulacyjne oraz szereg prób laboratoryjnych (na skonstruowanym w tym celu stanowisku badawczym). W rozprawie wykazano, że zaproponowane przez autora metody pozwalają na skuteczne obniżenie komutacyjnych tętnień momentu w silnikach BLDC.