piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Wpływ sposobu sterowania komutatorem elektronicznym na właściwości ruchowe silnika bezszczotkowego
Doktorant:
Arkadiusz Domoracki
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
6 maja 2008 r.
Streszczenie:
W rozprawie zaprezentowano wyniki analiz oraz badań dotyczących wpływu metod sterowania komutatorem elektronicznym na właściwości ruchowe bezszczotkowego silnika prądu stałego (BLDC). Zdefiniowano pojęcie klasycznej metody sterowania komutatorem elektronicznym oraz przedstawiono najczęściej stosowane jej odmiany i dokonano analizy zjawisk zachodzących podczas procesu komutacji. Wskazano mechanizm powstawania komutacyjnych tętnień momentu i dokonano opisu matematycznego tego zjawiska. Wyprowadzono zależność opisującą kąt wcześniejszego załączania tranzystorów, który zapewnia ograniczenie komutacyjnych tętnień momentu. Przeprowadzono komputerowe badania symulacyjne oraz szereg prób laboratoryjnych (na skonstruowanym w tym celu stanowisku badawczym). W rozprawie wykazano, że zaproponowane przez autora metody pozwalają na skuteczne obniżenie komutacyjnych tętnień momentu w silnikach BLDC.