niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej
Doktorant:
Grzegorz Jarek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
11 września 2012 r.
Data nadania stopnia:
18 września 2012 r.
Streszczenie:
Celem badań było opracowanie i wszechstronna analiza sterowania wymuszającego dynamikę (FDC – ang. Forced Dynamics Control) maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej (MDZ), stosowanej w układach napędowych i generatorowych. Przeprowadzono syntezę trzech wariantów praw sterowania: podstawowego, pracującego samodzielnie, oraz dwóch wykorzystujących w warstwach wewnętrznych metody klasyczne: sterowanie polowo zorientowane i bezpośrednie sterowanie momentem. Opracowane struktury układów sterowania zostały przebadane symulacyjnie i w warunkach laboratoryjnych. Szczególną uwagę zwrócono na weryfikację jakości regulacji przy zmienionych parametrach maszyny. Wyniki potwierdzają możliwość regulacji prędkości, mocy czynnej i mocy biernej MDZ z zadawaną dynamiką. Wpływ zmian parametrów maszyny na jakość sterowania jest porównywalny z osiąganym w metodach klasycznych.