wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Tytuł:
Bezpośrednie sterowanie momentu i mocy biernej maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej
Doktorant:
Michał Jeleń
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
2007 r.
Streszczenie:
W ramach pracy wszechstronnie przeanalizowano i przebadano układ z maszyną asynchroniczną dwustronnie zasilaną sterowaną wg metody bezpośredniego sterowania momentu i mocy biernej. Opracowano struktury układu sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej dla klasycznej metody DTC z regulatorami komparatorowymi i tablicą przełączeń oraz dla sterowania DTC z modulatorem wektorowym. Dla układu z regulatorami komparatorowymi zaproponowano alternatywną tablicę przełączeń umożliwiającą poprawną pracę układu sterowania przy dowolnej prędkości obrotowej, w tym przy prędkości synchronicznej. Dla układu z modulatorem wektorowym opracowano obwody odsprzęgające oraz sformułowano schematy blokowe układu, będące podstawą syntezy regulatorów momentu i mocy biernej. W ramach pracy opracowano też modele symulacyjne badanych układów oraz oprogramowano i uruchomiono mikroprocesorowy układ sterowania oparty na procesorze sygnałowym TMS320F2812 firmy Texas Instruments. Wszystkie opracowane struktury układu sterowania przebadano symulacyjnie przy wykorzystaniu programu Matlab-Simulink oraz przetestowano na zaprojektowanym i wykonanym w ramach pracy stanowisku laboratoryjnym z maszyną indukcyjną dwustronnie zasilaną. Dokonano również laboratoryjnego porównania metody DTC z najczęściej stosowaną metodą sterowania maszyny dwustronnie zasilanej, jaką jest metoda polowo zorientowana.