piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Tytuł:
Bezpośrednie sterowanie momentu i mocy biernej maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej
Doktorant:
Michał Jeleń
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
2007 r.
Streszczenie:
W ramach pracy wszechstronnie przeanalizowano i przebadano układ z maszyną asynchroniczną dwustronnie zasilaną sterowaną wg metody bezpośredniego sterowania momentu i mocy biernej. Opracowano struktury układu sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej dla klasycznej metody DTC z regulatorami komparatorowymi i tablicą przełączeń oraz dla sterowania DTC z modulatorem wektorowym. Dla układu z regulatorami komparatorowymi zaproponowano alternatywną tablicę przełączeń umożliwiającą poprawną pracę układu sterowania przy dowolnej prędkości obrotowej, w tym przy prędkości synchronicznej. Dla układu z modulatorem wektorowym opracowano obwody odsprzęgające oraz sformułowano schematy blokowe układu, będące podstawą syntezy regulatorów momentu i mocy biernej. W ramach pracy opracowano też modele symulacyjne badanych układów oraz oprogramowano i uruchomiono mikroprocesorowy układ sterowania oparty na procesorze sygnałowym TMS320F2812 firmy Texas Instruments. Wszystkie opracowane struktury układu sterowania przebadano symulacyjnie przy wykorzystaniu programu Matlab-Simulink oraz przetestowano na zaprojektowanym i wykonanym w ramach pracy stanowisku laboratoryjnym z maszyną indukcyjną dwustronnie zasilaną. Dokonano również laboratoryjnego porównania metody DTC z najczęściej stosowaną metodą sterowania maszyny dwustronnie zasilanej, jaką jest metoda polowo zorientowana.