wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza właściwości falownika klasy E przy maksymalnych częstotliwościach przełączania tranzystorów mocy MOSFET
Doktorant:
Wojciech Jurczak
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
1 czerwca 2010 r.
Streszczenie:
Celem rozprawy doktorskiej było m.in.:
  • opracowanie uproszczonego modelu komputerowego falownika klasy E, umożliwiającego przeanalizowanie podstawowych właściwości falownika,
  • określenie maksymalnej częstotliwości przełączania zastosowanego w falowniku klasy E tranzystora mocy MOSFET,
  • zaproponowanie modelu tranzystora mocy MOSFET, uwzględniającego rezystancję w zakresie przewodzenia, nieliniową, stratną pojemność wyjściową oraz czas wyłączania,
  • opracowanie złożonego modelu komputerowego falownika klasy E, bazującego na zaproponowanym modelu tranzystora,
  • zaprojektowanie, skonstruowanie oraz przebadanie laboratoryjne falowników klasy E o częstotliwościach pracy 14, 20 oraz 27 MHz,
  • dokonanie weryfikacji złożonego modelu komputerowego falownika klasy E.
Zaprojektowano, skonstruowano i przebadano laboratoryjnie cztery falowniki klasy E, różniące się typem użytego tranzystora, częstotliwością pracy oraz mocą wyjściową. Końcowym efektem badań zrealizowanych w ramach rozprawy był falownik o zminimalizowanych stratach mocy. Dzięki zastosowaniu w nim szybkiego tranzystora MOSFET IXZ316N60 uzyskano częstotliwość pracy równą 27 MHz. Dla mocy wyjściowej 539,5 W i strat mocy tranzystora 78,1 W sprawność drenowa (stosunek mocy wyjściowej do wejściowej) wyniosła 85,1%. Moc zasilania obwodu sterowania była równa 39,2 W, a sprawność całkowita (stosunek mocy wyjściowej do sumy mocy wejściowej i zasilania drajwera) 80,2%. Praca obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej – Gliwice 2010.