wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza właściwości falownika klasy E przy maksymalnych częstotliwościach przełączania tranzystorów mocy MOSFET
Doktorant:
Wojciech Jurczak
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
1 czerwca 2010 r.
Streszczenie:
Celem rozprawy doktorskiej było m.in.:
  • opracowanie uproszczonego modelu komputerowego falownika klasy E, umożliwiającego przeanalizowanie podstawowych właściwości falownika,
  • określenie maksymalnej częstotliwości przełączania zastosowanego w falowniku klasy E tranzystora mocy MOSFET,
  • zaproponowanie modelu tranzystora mocy MOSFET, uwzględniającego rezystancję w zakresie przewodzenia, nieliniową, stratną pojemność wyjściową oraz czas wyłączania,
  • opracowanie złożonego modelu komputerowego falownika klasy E, bazującego na zaproponowanym modelu tranzystora,
  • zaprojektowanie, skonstruowanie oraz przebadanie laboratoryjne falowników klasy E o częstotliwościach pracy 14, 20 oraz 27 MHz,
  • dokonanie weryfikacji złożonego modelu komputerowego falownika klasy E.
Zaprojektowano, skonstruowano i przebadano laboratoryjnie cztery falowniki klasy E, różniące się typem użytego tranzystora, częstotliwością pracy oraz mocą wyjściową. Końcowym efektem badań zrealizowanych w ramach rozprawy był falownik o zminimalizowanych stratach mocy. Dzięki zastosowaniu w nim szybkiego tranzystora MOSFET IXZ316N60 uzyskano częstotliwość pracy równą 27 MHz. Dla mocy wyjściowej 539,5 W i strat mocy tranzystora 78,1 W sprawność drenowa (stosunek mocy wyjściowej do wejściowej) wyniosła 85,1%. Moc zasilania obwodu sterowania była równa 39,2 W, a sprawność całkowita (stosunek mocy wyjściowej do sumy mocy wejściowej i zasilania drajwera) 80,2%. Praca obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej – Gliwice 2010.