wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza porównawcza właściwości wybranych wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych przeznaczonych do układów kondycjonowania energii elektrycznej
Doktorant:
Marcin Zygmanowski
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
29 września 2009 r.
Streszczenie:
Celem pracy było przebadanie właściwości wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych ze względu na możliwość zastosowania ich w układach poprawiających jakość energii elektrycznej (kondycjonerach). Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowo-eksperymentalny. W pracy porównano trzy podstawowe topologie przekształtników wielopoziomowych, ich metody modulacji (określane przez współczynnik THD napięć) i ich straty mocy. Skonstruowano kondycjoner laboratoryjny z 5-poziomowym przekształtnikiem kaskadowym i zasobnikiem superkondensatorowym, do którego konstrukcji wykorzystano 36 tranzystorów IGBT, a do sterowania mikrokontroler sygnałowy. Zbudowany kondycjoner umożliwia poprawę jakości energii elektrycznej poprzez kompensację mocy biernej, eliminację wyższych harmonicznych i zapadów napięcia. Wnioskiem końcowym jest to, że przekształtniki wielopoziomowe są bardzo atrakcyjne do układów poprawiających jakość energii elektrycznej.