wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza porównawcza właściwości wybranych wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych przeznaczonych do układów kondycjonowania energii elektrycznej
Doktorant:
Marcin Zygmanowski
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
29 września 2009 r.
Streszczenie:
Celem pracy było przebadanie właściwości wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych ze względu na możliwość zastosowania ich w układach poprawiających jakość energii elektrycznej (kondycjonerach). Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowo-eksperymentalny. W pracy porównano trzy podstawowe topologie przekształtników wielopoziomowych, ich metody modulacji (określane przez współczynnik THD napięć) i ich straty mocy. Skonstruowano kondycjoner laboratoryjny z 5-poziomowym przekształtnikiem kaskadowym i zasobnikiem superkondensatorowym, do którego konstrukcji wykorzystano 36 tranzystorów IGBT, a do sterowania mikrokontroler sygnałowy. Zbudowany kondycjoner umożliwia poprawę jakości energii elektrycznej poprzez kompensację mocy biernej, eliminację wyższych harmonicznych i zapadów napięcia. Wnioskiem końcowym jest to, że przekształtniki wielopoziomowe są bardzo atrakcyjne do układów poprawiających jakość energii elektrycznej.