niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Sprzężony model polowo-obwodowy wyrzutni elektromagnetycznej
Doktorant:
Jarosław Domin
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
4 grudnia 2012 r.
Data nadania stopnia:
18 grudnia 2012 r.
Streszczenie:
Praca dotyczy opracowania modelu polowo-obwodowego oraz metodologii wyznaczania (zmiennych w czasie) parametrów modelu hybrydowej wyrzutni pneumatyczno-elektromagnetycznej. Opisywany układ hybrydowej wyrzutni składa się z trzech modułów: pneumatycznego, elektromagnetycznego cewkowego oraz elektromagnetycznego szynowego. Kolejne moduły odpowiadają za stopniowe zwiększanie prędkości elementu ruchomego. Dodatkowym celem pracy jest opracowanie strategii sterowania, trzema modułami, dla osiągnięcia pożądanej prędkości wylotowej, przy właściwym wykorzystaniu możliwości poszczególnych modułów. Dla całości układu hybrydowej wyrzutni sformułowano (całościowy, kompleksowy, zintegrowany) model matematyczny hybrydowej wyrzutni pneumatyczno-elektromagnetycznej, będący rezultatem sprzężenia ze sobą modeli składowych poszczególnych modułów, ukierunkowany na optymalizację procesu sterowania wyrzutnią. Opracowano graficzną metodę opisu i porównywania różnych strategii sterowania hybrydową wyrzutnią pneumatyczno-elektromagnetyczną.