piątek, 12.08.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Nowe metody pomiarowe wyznaczania objętości chwilowej części krwistej w pulsacyjnej komorze wspomagania serca
Doktorant:
Grzegorz Konieczny
Promotor:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Promotor pomocniczy:
dr inż. Zbigniew Opilski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski - recenzja 
dr hab. inż. Elżbieta Bereś-Pawlik, prof. Politechniki Wrocławskiej - recenzja 
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektronika
Data obrony rozprawy:
30 września 2013 r.
Data nadania stopnia:
29 października 2013 r.
Streszczenie:
Automatyzacja procesu wspomagania serca u pacjentów cierpiących na ciężką niewydolność mięśnia sercowego jest bardzo istotnym problemem technicznym. Jego rozwiązanie umożliwi automatyczne dostosowanie parametrów wspomagania serca do aktualnego stanu pacjenta. Tym samym może znacznie usprawnić proces regeneracji mięśnia sercowego. Automatyzacja procesu wspomagania serca może dodatkowo umożliwić leczenie pacjenta w domu, dzięki czemu pozwoli to na wzrost komfortu chorego. W przypadku rozwiązań pulsacyjnych, które w większości przypadków są stosowane we wspomaganiu krótko- i średnio-terminowym, istnieje możliwość poprawy stanu mięśnia sercowego pacjenta, bez przyszłej konieczności przeszczepu. W tego typu rozwiązaniach, dopasowanie parametrów pracy urządzenia wspomagania serca, w celu zminimalizowania obciążenia mięśnia sercowego, jest szczególnie istotne. Pomimo szeroko w świecie prowadzonych badań, problem pełnej automatyzacji procesu wspomagania, w przypadku rozwiązań pulsacyjnych, jest w dalszym ciągu nierozwiązany. W chwili obecnej efektywność procesu wspomagania jest oceniana przez personel medyczny na podstawie aktualnego stanu pacjenta oraz stanu komory wspomagania serca (w przypadkach komór zewnątrz-ustrojowych, wizualnie oceniany jest stopień wyrzutu krwi z komory w danym cyklu)... streszczenie .