piątek, 12.08.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:

Korektor przekładnika prądowego zapewniający odtworzenie kształtu prądu pierwotnego

Doktorant:
Bronisław Biel
Promotor:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Pasko
dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. Pol. Śk. - Politechnika Świętokrzyska
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
8 kwietnia 2014 r.
Data nadania stopnia:
6 maja 2014 r.
Streszczenie:
Powszechnie stosowane przekładniki prądowe jako transformatory pomiarowe o sprzężeniu magnetycznym, wykorzystują zamknięty obwód z rdzeniem ferromagnetycznym o nieliniowej charakterystyce magnesowania. Zastosowanie takiego przekładnika wprowadza deformację kształtu prądu wtórnego z uwagi na fakt nasycania się rdzenia. Celem rozprawy jest określenie metody zminimalizowania zniekształceń przebiegu prądu wtórnego, wprowadzanych przez przekładnik prądowy oraz jego obwód wtórny przy pozostawieniu zniekształceń przebiegu prądu przemiennego pierwotnego. Zminimalizowanie zniekształceń wprowadzanych przez przekładnik oraz jego obwód wtórny ma polegać nie na idealizacji parametrów rdzenia, ale na opracowaniu algorytmu przetwarzania próbek przebiegu, przy wykorzystaniu parametrów przekładnika znanych z tabliczki znamionowej oraz z pomiarów parametrów przekładnika, możliwych do wykonania bez ingerencji w jego wnętrze. Zestaw parametrów określonych dla danego przekładnika służy do zbudowania korektora prądowego minimalizującego zniekształcenia wprowadzane przez przekładnik... streszczenie