sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

 
Tytuł:
Równoległe symulowane wyżarzanie w rozwiązywaniu problemu trasowania pojazdów
Doktorant:
Bożena Wieczorek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
2008 r.
Streszczenie:
Przedstawiona rozprawa poświęcona jest zastosowaniu obliczeń równoległych do rozwiązywania złożonych problemów optymalizacji dyskretnej. W szczególności rozwiązywano NP-trudny problem trasowania pojazdów z ograniczeniami czasowymi. Do rozwiązania problemu użyto równoległego algorytmu, w którym każdy z procesów realizuje sekwencyjny algorytm symulowanego wyżarzania. Dodatkowo procesy współpracują ze sobą wymieniając najlepsze uzyskane rozwiązania. Głównym celem rozprawy było zbadanie wpływu współpracy równolegle wykonywanych procesów symulowanego wyżarzania na dokładność uzyskiwanych rozwiązań. Badania eksperymentalne przeprowadzono na 56 zbiorach danych testowych Solomona zawierających współrzędne 100 klientów oraz magazynu.
Tytuł:
Bezpośrednie sterowanie momentu i mocy biernej maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej
Doktorant:
Michał Jeleń
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
2007 r.
Streszczenie:
W ramach pracy wszechstronnie przeanalizowano i przebadano układ z maszyną asynchroniczną dwustronnie zasilaną sterowaną wg metody bezpośredniego sterowania momentu i mocy biernej. Opracowano struktury układu sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej dla klasycznej metody DTC z regulatorami komparatorowymi i tablicą przełączeń oraz dla sterowania DTC z modulatorem wektorowym. Dla układu z regulatorami komparatorowymi zaproponowano alternatywną tablicę przełączeń umożliwiającą poprawną pracę układu sterowania przy dowolnej prędkości obrotowej, w tym przy prędkości synchronicznej. Dla układu z modulatorem wektorowym opracowano obwody odsprzęgające oraz sformułowano schematy blokowe układu, będące podstawą syntezy regulatorów momentu i mocy biernej. W ramach pracy opracowano też modele symulacyjne badanych układów oraz oprogramowano i uruchomiono mikroprocesorowy układ sterowania oparty na procesorze sygnałowym TMS320F2812 firmy Texas Instruments. Wszystkie opracowane struktury układu sterowania przebadano symulacyjnie przy wykorzystaniu programu Matlab-Simulink oraz przetestowano na zaprojektowanym i wykonanym w ramach pracy stanowisku laboratoryjnym z maszyną indukcyjną dwustronnie zasilaną. Dokonano również laboratoryjnego porównania metody DTC z najczęściej stosowaną metodą sterowania maszyny dwustronnie zasilanej, jaką jest metoda polowo zorientowana.