niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Tytuł:
Analiza oddziaływania sieci przesyłowej prądu przemiennego i stacji konwertorowej
Termin realizacji: 2012
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Źródło finansowania:
PSE Operator SA
Opis:
Praca obejmowała modelowanie i analizy zachowania się dużego obszaru sieciowego wraz ze wstawką „back to back” (B2B). W szczególności koncentrowano się na analizie stanów elektromagnetycznych i elektrodynamicznych jakie towarzyszyły wystąpieniu zakłóceń zwarciowych (różnego rodzaju) oraz działaniu automatyki SPZ (jedno lub trójfazowego) na liniach najwyższych napięć. Symulacje były przeprowadzone dla dwóch rodzajów wstawek B2B, wykonanych w technologii LCC oraz FCC (VSC) lub pracy równoległej tych wstawek. Uzyskane wyniki wskazują na stosunkowo dużą podatność pracy analizowanych wstawek B2B na występujące stany zakłóceniowe w systemie elektroenergetycznym. W związku z tym mogą one posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych prac mających na celu wypracowanie odpowiednich działań poprawiających współpracę wstawek konwertorowych B2B z rozległymi układami sieciowymi w stanach zakłóceniowych.