niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Tytuł:
Analiza określająca parametry przesuwników fazowych w SE Krajnik i SE Mikułowa na podstawie obliczeń rozpływów mocy na przekroju systemów Polski i Niemiec
Termin realizacji: 2011 - 2012
Kierownik:
dr hab. inż. Roman Korab
Źródło finansowania:
PSE-Operator SA
Opis:
Przesuwniki fazowe są to specjalne transformatory z regulacją poprzeczną (regulacją kąta fazowego napięć węzłowych), umożliwiające regulację rozpływu mocy czynnej w sieci, bez zmiany mocy wytwarzanej. Celem opracowania było wykonanie analiz rozpływowych, których wyniki pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dotyczącej wymaganej mocy przechodniej oraz maksymalnego zakresu kąta przesunięcia fazowego przesuwników, przeznaczonych do zainstalowania w liniach transgranicznych między systemem polskim a systemem niemieckim (linie Mikułowa – Hagenverder i Krajnik – Vierraden), przy uwzględnieniu możliwości konstrukcyjnych, transportowych oraz posadowienia urządzeń na terenie SE Mikułowa i SE Krajnik. Wyniki analiz zostały wykorzystane przez polskiego OSP przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, dotyczącej instalacji tego typu urządzeń w systemie polskim.