niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Tytuł:
Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie
Termin realizacji: 2010 - 2013
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Źródło finansowania:
NCBiR
Opis:
Celem zadania jest opracowanie sposobów rekomendacji służących zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym budynku, a poprzez to uzyskanie pozytywnych efektów ekologicznych, ekonomicznych oraz technicznych w skali budynku, kompleksów budowlanych, gmin a w efekcie kraju. Oczekiwane rezultaty zadania przewiduje się uzyskać poprzez realizację następujących podzadań: 1.ocenę istniejącego stanu rekomendacji wykorzystania OŹE w budownictwie, 2.opracowanie metodologii oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OŹE, 3.opracowanie programu komputerowego do oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OŹE, opracowanie szczegółowych rekomendacji.