niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Tytuł:
Badanie i ocena stanu technicznego układów izolacyjnych transformatorów olejowych w oparciu o zespoloną metodę elektryczno - akustyczną wspomaganą DGA
Termin realizacji: 2009 - 2012
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
W pracy zastosowano analizę pomiarów wyładowań niezupełnych metodą elektryczną i metodą emisji akustycznej do diagnozowania stanu izolacji transformatorów olejowych. Uzyskane wyniki pozwalają na zaawansowany opis i wyznaczenie rozkładów amplitudowych, wartości deskryptorów ADP i ADC w wybranych pasmach częstotliwości oraz sporządzanie map tych deskryptorów. Na podstawie sporządzonych obrazów można wskazać lokalne ekstrema, które odwzorowują skalę zakłóceń. Przeprowadzona analiza właściwości sygnałów emisji akustycznej ze zlokalizowanych obszarów doprowadziła do rozróżnienia sygnałów opisujących wyładowania niezupełne oraz wewnętrzne zakłócenia akustyczne. W pracy zweryfikowano zgodność wyników badań wyładowań niezupełnych uzyskanych niezależnie metodą emisji akustycznej i metodą elektryczną.