niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Tytuł:
Analizy przyłączeniowe wpływu na krajowy system elektroenergetyczny źródeł odnawialnych oraz weryfikacja wydanych warunków przyłączeniowych
Termin realizacji: 2009 - 2012
Kierownik:
dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki
Źródło finansowania:
inwestorzy zewnętrzni
Opis:
Cykl prac o charakterze naukowo - badawczym związanych z analizami wpływu na sieć zamkniętą krajowego systemu elektroenergetycznego nowych źródeł energii elektrycznej, w szczególności farm wiatrowych. Analizy dotyczyły oddziaływań modelowanych w stanach ustalonych i przejściowych. W efekcie podejmowanych analiz można było określić zakres inwestycji rzeczowych wynikających z przewidywanego przyłączenia badanej farmy wiatrowej oraz stopień przygotowania istniejącej infrastruktury na przyjęcie produkowanej mocy elektrycznej. Prace realizowane na gruncie preferencji dla energetyki odnawialnej w zakresie wytwarzania i wprowadzania do sieci energii elektrycznej. Druga grupa zrealizowanych prac dotyczyła możliwości zmian projektowych w ramach wydanych warunków przyłączenia, a związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań w zakresie turbin wiatrowych. Badaniom podlegały oddziaływania sieciowe turbin w stanach ustalonych, stanach przejściowych, wytyczne w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, kompensacji mocy biernej oraz jakości generowanej energii. Wynikiem przeprowadzonych prac była ocena możliwości wymiany turbin wiatrowych oraz wskazanie ewentualnego zakresu niezbędnego doposażenia układów sieciowych.