niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Tytuł:
Parametryzacja procesu podejmowania decyzji w zakresie wyboru preferowanej ścieżki długoterminowego rozwoju sieci przesyłowej zaimplementowanego na Platformie Programowej PRiMSP
Termin realizacji: 2008 - 2009
Kierownik:
dr hab. inż. Kurt Żmuda, Prof. Pol. Śl.
Źródło finansowania:
PSE Operator SA
Opis:
Praca dotyczyła analizy opracowanej przez EPC SA metodyki PRiMSP (Planowania Rozwoju i Modernizacji Sieci Przesyłowej) i jej implementacji na Platformie Programowej przez firmę WASKO SA. Praca wykonana jako wieloetapowa. Do badań modelowych opracowano model sieci testowej, a następnie wykorzystując model sieci testowej przeprowadzono szereg obliczeń weryfikujących działania Platformy PRiMSP przy wykorzystaniu programów niezależnych, realizujących analogiczne funkcje jak programy składowe Platformy PRiMSP. W ramach pracy wykonano i oceniono modelowy proces planowania rozwoju i modernizacji sieci testowej zaimplementowanej na Platformie PRiMSP. Ponadto wykonano szereg obliczeń weryfikujących uzyskiwane wyniki cząstkowe. Na podstawie pozyskanych doświadczeń i obserwacji zebranych podczas pracy z Platformą PRiMSP sformułowano ocenę ekspercką prawidłowości implementacji metodyki planowania rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej na Platformie, a także ergonomii i jakości wykonania interfejsu użytkownika. Przeprowadzono analizy parametryczne wytypowanych czynników istotnie wpływających na wyniki kształtujące i uzasadniające wybór strategii preferowanej na Platformie PRiMSP. Na podstawie przeprowadzonych rozważań przedstawiono wnioski i zalecenia ważne dla celów użytkowych Platformy.