niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie w ostatnich latach

Tytuł:
Projekt Badawczy Zamawiany nr PBZ-MEiN-1/2/2006 pt. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju
Termin realizacji: 2007 - 2010
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Projekt został zrealizowany przez Konsorcjum Politechnik: Gdańskiej (lider), Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej w latach 2007 – 2010. Kierownikiem projektu był prof. R. Zajczyk, natomiast kierownikiem zespołu badawczego w Politechnice Śląskiej prof. J. Popczyk. W projekcie analizowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem elektroenergetycznym w różnych horyzontach czasowych: od sekundowych, związanych z działaniem układów automatyki, poprzez dobowe, związane z funkcjonowaniem mechanizmów rynkowych, aż do wieloletnich, związanych z inwestycjami, zarówno po stronie wytwarzania, jak i układu sieciowego, również z uwzględnieniem połączeń międzysystemowych. Syntezą wyników uzyskanych w ramach realizacji projektu jest monografia „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski”, powstała w zespole autorskim J. Popczyk (red.), K. Żmuda, H. Kocot, R. Korab i E. Siwy.