piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Zad.4. Rozwój diagnostyki cieplnej budynków [w:] Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków (strategiczny projekt badawczy)
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
Źródło finansowania:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Opis:
W ramach podzadania E opracowano i wykonano bezprzewodowy system do diagnostyki cieplnej in-situ budynków. Jednym z podstawowych założeń budowy systemu jest integracja dostępnej na rynku aparatury pomiarowej, stosowanej do diagnostyki cieplnej budynków, oraz niestandardowych zespołów czujników, używanych do eksperymentów badawczych realizowanych pod kątem tego rodzaju diagnostyki. Sprzęt systemu składa się z firmowych przyrządów pomiarowych, komputerów oraz urządzeń zbudowanych w ramach realizacji projektu. Zaprojektowano i wykonano dwa rodzaje urządzeń: komunikatory i analogowe moduły pomiarowe. Komunikator spełnia w systemie przede wszystkim funkcje sterownika przyrządów pomiarowych i modułów analogowych. W tym zakresie realizuje on następujące zadania: obsługuje komunikację przewodową za pomocą interfejsów RS 232C i RS 488 (i), realizuje komunikację bezprzewodową z koordynatorem systemu (ii), a następnie gromadzi dane pomiarowe uzyskiwane z przyrządów (iii).