niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie i badania cyfrowego układu do komparacji wzorców impedancji w zakresie częstotliwości akustycznych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Krzysztof Musioł
Źródło finansowania:
Program MNiSW Iuventus Plus
Opis:
Celem naukowym projektu jest zbadanie i określenie poziomu dokładności układów i systemów do komparacji wzorców impedancji, w których pomiary napięć wykonywane są metodą trzech woltomierzy i metodą pomiaru zespolonego stosunku napięć za pomocą dostępnych na rynku i powszechnie wykorzystywanych w Krajowych Instytutach Metrologicznych precyzyjnych woltomierzy cyfrowych (zwłaszcza woltomierzy próbkujących). Przewiduje się wykorzystanie wysokostabilnego dwufazowego źródła napięcia przemiennego z cyfrową syntezą częstotliwości, które stanowić będzie odpowiednio stabilny i liniowy układ zasilający badany komparator impedancji. Efektem końcowym pracy będą projekty układów i systemów komparacji impedancji wraz z analizą niepewności stanowiące propozycje i wytyczne dla Krajowych Instytutów Metrologicznych realizujących jednostki miar (szczególnie dla Głównego Urzędu Miar).