sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Optoelektroniczne sensory prądu i pola magnetycznego dla zastosowań w urządzeniach elektroenergetycznych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Kamil Barczak
Źródło finansowania:
BK
Opis:
W niniejszej pracy podjęto próbę depolaryzacji światła doprowadzanego z lasera półprzewodnikowego do głowicy światłowodowego czujnika prądu. Celem było osiągnięcie stopnia polaryzacji światła na tyle małego, aby był akceptowalny pod kątem możliwości użycia w światłowodowym czujniku prądu z przetwarzaniem zewnętrznym. Cel osiągnięto z wykorzystaniem wielomodowych sprzęgaczy z podziałem 50/50 połączonych w sposób pozwalający na skuteczną depolaryzację światła. W pracy określono optymalną liczbę oraz konfigurację sprzęgaczy.