sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie i badania warstwowych nanostruktur sensorowych dla optoelektronicznych i rezystancyjnych układów czujnikowych wybranych gazów toksycznych i przemysłowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Celem projektu było opracowanie technologii wytwarzania matrycy gazowych sensorów optycznych i rezystancyjnych w oparciu o nanowarstwy z chemochromicznych tlenków metali, materiałów tlenkowych oraz półprzewodzących polimerów organicznych, np. ftalocyjanin domieszkowanych różnymi metalami. Warstwy sensorowe w postaci matrycy dla detekcji wybranej grupy gazów były nanoszone różnymi technologiami (naparowania próżniowego, reaktywnego rozpylania magnetronowego, rozpylania wiązką elektronów (e-beam) lub metodami nanoszenia warstw z fazy ciekłej. Do detekcji gazów wykorzystano metodę optyczną, opartą o chemechromiczny efekt zmian parametrów optycznych warstw oraz metodę rezystancyjną opartą o pomiar zmian rezystancji elektrycznej warstwy sensorowej podczas oddziaływania z gazem. Badano czujniki wodoru, metanu, amoniaku, tlenków azotu i tlenków węgla.