piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie prototypów optoelektronicznych oraz akustoelektronicznych systemów pomiarowych do detekcji i pomiaru stężenia wodoru w zakresie przedwybuchowym
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk
Źródło finansowania:
MNiSW oraz ITE (Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu)
Opis:
W ramach realizacji projektu zamawianego zbadano możliwości wykorzystania zjawiska powierzchniowego rezonansu plazmonowego oraz interferencji Fabry-Perota pod kątem opracowania sensorów wodoru. W sensorach wykorzystano zmiany własności optycznych warstw palladu i innych warstw sensorowych, spowodowane absorpcją wodoru. Zaproponowana w projekcie struktura czujnikowa umożliwia pomiar stężenia wodoru gazowego, a także pomiary stężenia wodoru rozpuszczonego w środowisku ciekłym np. w oleju transformatorowym. Przeprowadzono badania sensowych układów warstwowych, w konfiguracji interferometru Fabry-Perota - interferencje zachodzą w układzie warstwowym, zawierającym jako jedno ze zwierciadeł - warstwę palladu. W ramach projektu przeprowadzono badań wielowarstwowych metaliczno-dielektrycznych układów światłowodowych. Opracowano model laboratoryjny systemu do pomiaru wodoru w transformatorze elektroenergetycznym.