sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie prototypów optoelektronicznych oraz akustoelektronicznych systemów pomiarowych do detekcji i pomiaru stężenia wodoru w zakresie przedwybuchowym
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk
Źródło finansowania:
MNiSW oraz ITE (Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu)
Opis:
W ramach realizacji projektu zamawianego zbadano możliwości wykorzystania zjawiska powierzchniowego rezonansu plazmonowego oraz interferencji Fabry-Perota pod kątem opracowania sensorów wodoru. W sensorach wykorzystano zmiany własności optycznych warstw palladu i innych warstw sensorowych, spowodowane absorpcją wodoru. Zaproponowana w projekcie struktura czujnikowa umożliwia pomiar stężenia wodoru gazowego, a także pomiary stężenia wodoru rozpuszczonego w środowisku ciekłym np. w oleju transformatorowym. Przeprowadzono badania sensowych układów warstwowych, w konfiguracji interferometru Fabry-Perota - interferencje zachodzą w układzie warstwowym, zawierającym jako jedno ze zwierciadeł - warstwę palladu. W ramach projektu przeprowadzono badań wielowarstwowych metaliczno-dielektrycznych układów światłowodowych. Opracowano model laboratoryjny systemu do pomiaru wodoru w transformatorze elektroenergetycznym.